+ Meer informatie

Louise de Coligny

3 minuten leestijd

III.

Nu was voor Louise een periode van acht kommervolle jaren aangebroken. Zij verliet Delft en verbleef meestal te Vlissingen. Eerst in 1592 zagen de Staten Generaal in, dat het zo niet langer ging. Moest dan de weduwe van de Vader des Vaderlands haar leven in armoede slijten? Dat konden de Staten niet dulden. Zij kenden Louise de Coligny met haar kinderen een vast jaargeld toe van 15000 gulden.

Enige tijd later vertrok zij naar haar geboorteplaats in Frankrijk, waar zij jaren verbleef. Op 23 november 1606 kwam

Louise naar Parijs om bij liet huwelijk van Philips Willem en cle schone Eleonora van Bourbon, dochter van cle Prins van Condé aanwezig te zijn.

In februari 1608 kwam zij weer naar cle Nederlanden en vestigde zich niet in Delft, maar in Den Haag op het paleis Noordeinde. Van hieruit maakte zij dikwijls reizen naar Brabant en Friesland om de goede betrekkingen van de verspreide Oranjefamilie te onderhouden.

Zij bezocht de jonggehuwden, die zich in Breda op het Groot Kasteel gevestigd hadden en hernieuwde cle kennismaking met cle militaire gouverneur van Breda, Justinus van Nassau, die haar in 1583 begeleid had naar Vlissingen.

Zij verstevigde zodoende de familiebanden en bewoog cle Rooms Katholieke Philips Willem goede relaties te onderhouden met cle wat stugge Maurits, Willem Lodewijk, cle krijgsman justinus van Nassau en haar eigen zoon Frederik Hendrik.

Doch zij werd wel eens met zorg vervuld, als zij zag, dat het ruwe soldatenleven in cle omgeving van Prins Maurits, nadelige gevolgen had voor haar zoon Frederik Hendrik.

Op 9 oktober 1620 (sommige bronnen zeggen 13 november) kwam ook voor haar het einde. Jaren nadat haar gemaal Prins Willem van Oranje in het Prinsenhof werd vermoord, werd ook Louise de Coligny bijgezet in cle familiegrafkelder in de Nieuwe Kerk te Delft, waar zij zal rusten totdat de bazuinen zullen schallen.

In onze taal is geen boek geschreven van het leven van Louise de Coligny, wel bestaat er een Frans boek van Jules Delaborde, die haar leven in de eerste plaats als fran^aise beschrijft. Toch verdient zij nog eens in boekvorm aan ons te worden voorgesteld.

Heel haar leven vanaf haar geboorte tot haar sterven stond in het teken van smart, rouw, armoede, miskenning en smaad.

Met de Spreukendichter in het Oude Testament kon zij uitroepen: „En het uitnemende van die is moeite en verdriet."

Ziedaar enkele flitsen uit het leven van Louise cle Coligny, vierde gemalin van Prins Willem van Oranje, cle Vader des Vaderlands.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.