+ Meer informatie

Kankerbestiiidinp; 25 jaar

Koningin Wïlhelminafonds start actie

3 minuten leestijd

Het aantal nieuwe gevallen van kanker bedraagt in Nederland per jaar ongeveer 36.000. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 15.000 mannen en 11.000 vrouwen aan een of andere vorm van deze ziekte. In de gehele wereld is een vooirtdurende toeneming van het aantal kankerpatiënten te constateren, een belangrijke rol bij de toename spelen vergrijzing van de bevolking, leefgewoonten en kankerverwekkende stoffen in het milieu. Naar schatting wordt ongeveer 80 procent van de kankergezweUeö mede veroorzaakt door uitwendige factoren. Bij de genezing van kanker is vroegtijdige ontdekking en beïnvloeding van de uitwendige factoren van het grootste belang.

Deze gegevens zijn afkomstig van het Koningin Wllhelmina Fonds, de Nederlandse organisatie voor de kankerbestrijding, die eind augustus het 25-jarig bestaan viert. Ter gelegenheid hiervan wordt op 31 augustus in de Amsterdamse Westerkerk een herdenkingsbijeenkomst gehouden in aanwezigheid van koningin Juliana. Prof. dr. . F. E. Muehlbock, bijzonder hoogleraar in de experimentele oncologie tleer der kankergezwellen) aan de Universiteit van Amsterdam, houdt hierbij een inleiding over 25 jaar kankerbestrijding.

Naast de hart- en vaatziekte en de ongevallen is kanker een volksziekte te noemen, waaraan vele duizenden mensen lijden en waarvan de oorzaak ondanks omvangrijke onderzoekingen in vele researchcentra over dé hele wereld, nog steeds niet is opgespoord. staan er gezwellen, die de gezonde cellen wegdrukken, er ontstaat een woekering. Heeft het gezwel een kwaadaardig karakter, dan treedt In een bepaalde fase de gevreesde uitzaaiing op: de ontregelde cellen verspreideOi zich door het lichaam, nestelen zich her en der en gaan daar verder woekeren. Dit proces sloopt de patiënt en leidt onherrqepelijk tot de dood.

Juist Omdat kanker begint met de ontregeling van een klein aantal cellen, valt gemakkelijk in te zien dat vroegtijdige ontdekking van het grootste belang is. Een klein gezwelletje is nog betrekkelijk eenvoudig chirurgisch te verwijderen, terwijl ook bestraling en behandeling met bepaalde chemische stoffen dan nog zinvol is.

Hier zit echter ook een van de moeilijkste problemen, want een voor het oog nog maar net zichtbaar gezwelletje gestaat toch al uit duizenden en duizenden kankercellen. laatste woord echter nog'niet gezegd.

Ook bepaalde stoffen zouden zich in een cel kunnen nestelen en die cel zodanig veranderen dat het een kankercel wordt. Eenzelfde verandering zou teweeg kunnen worden gebracht door radio-actieve straling. De overtuiging wiint ook veld dat het immunologisch systeem vam mens en dier van groot belang is voor het al dan niet ontstaan van kanker.

Dit systeem beschermt de mens tegen van buitenaf komende bedreigingen van bacteriën of virussen. Het systeem „herkent" de indringer en stuurt er bestrijdingsmiddelen op af, die de Inditoger doden. Lukt dit niet of zijn er teveel indringers, ^dan wordt men ziek. Nu is gebleken dat dit systeem in bepaalde gevallen ook kanker kan voorkomen of, anders gezegd, gebleken is dat bij een verzwakt immuunsysteem de kans op het krijgen van een vorm van kanker groter is. preventieve maatregelen niet meer en dan moet de helpende hand worden geboden. Dit kan gebeuren door de chirurg, de radioloog of met behulp van de laatste tientallen jaren steeds verbeterde geneesmiddelen. De chirurg snijdt het gezwel weg, wat soms een zeer ernstige ingreep betekent. Met bestraling wordt het kankergezwel als het ware weggebrand. Op dit gebied zijn de laatste 25 jaar grote vorderingen gemaakt. Ontdekt is dat bepaalde soorten gezwellen gevoelig zijn voor bepaalde soorten stralen, waardoor de bdiandeling verder kon worden verfijnd en de patiënt minder zwaar wordt belast. Bestralen is geen pretje. De apparatuur is duur, groot en ingewikkeld, zodat de bestraling in gespecialiseerde klinieken dient te geschieden.

Definitieve genezingen van kanker zijn tot nog toe zeldzaam, maar er zijn stoffen gevonden die mogelijk op den duur volledige genezing wel mogelijk maken. De voortgang gaat echter slechts stapje voor stapje en tijd om te juichen is het nog lang niet. Dat wirdt. wordt door alle onderzoekers erkend.

Overigens dient te worden opgemerkt dat de methoden van dokter Moerman in Vlaardingen «uccessen hebben opgeleverd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.