+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Dr. J. S. Postma, Cultuurgeschiedenis en Christendom.

Wever, Franeker 1973.

125 blz. f9.90.

Dit is een prachtig boekje. Het beschrijft in vogelvlucht de invloed van het Christendom op de cultuurgeschiedenis. Het is bestemd voor middelbare scholieren. Ook zij, die de schooltijd allang achter zich hebben, kunnen er veel van leren. De hoofdlijnen van 20 eeuw cultuurgeschiedenis worden er in beschreven! De schrijver benadrukt dat alleen een kenk die kerk wil zijn, iets betekenen kan. Naarmate de kerk zich cultureel of politiek „aanpast", verliest ze aan kracht, wijl aan wezen. De geschiedenis, beschreven in dit boekje, heeft een boodschap voor vandaag!

Ds. H. Bouma e.a., Leve de aarde.

De kerken en het milieu. 46 blz., prijs f 2,80. Serie Ter Sprake nr. 13.

Meinema, Delft 1974.

Dit boekje bevat de toespraken welke gehouden zijn op een congres, dat op 10 oktober 1973 in Arnhem werd gehouden. ”Leve de aarde" was de titel, welke aandacht vroeg voor milieubesef in gemeente en parochie ! Een psycholoog, theoloog en filosoof hielden er voordrachten. Zij gingen in op het thema milieubederf. Zij poogden wegen te wijzen ter bestrijding. Daarnaast de artikelen van ds. Bouma in Trouw tegen het eten van vlees ! Als appèl tot verantwoordelijk omgaan met het milieu kan dit boekje zijn diensten bewijzen, ook al zal men achter sommige stellingen een vraagteken zetten. Dat doe ik bij de titel, en bij het als bewezen feit doorgeven van de evolutiehypothese.

Het boekje biedt veel verscheidenheid. Dat zal voor sommige lezers juist het aantrekkelijke zijn. Men blijft met nogal wat niet opkomende of terloops opgeworpen vragen zitten !

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.