+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Dr. W.H. Velema, Het verval van de verzorgingsstaat. Deel 2 - een perspectief. Uitg. Willem de Zwijgerstichting, Apeldoorn 1987. Prijs f. 8,60.

Na een analyse (deel 1) van ontstaan en ontwikkeling van de verzorgingsstaat geeft dr. Velema „vanuit de ethiek van de politiek” een aantal principiële lijnen, die perspectief kunnen openen na de constatering van het verval van de verzorgingsstaat. Om technische redenen moest dit perspectief worden teruggedrongen binnen de gebruikelijke omvang van een brochure van de Willem de Zwijgerstichting (48 pagina’s). Dat is jammer: voor verschillende aspecten van het onderwerp wordt de lezer nu verwezen naar een literatuurlijst en het is nog maar de vraag of die verwijzing ter harte zal worden genomen. Deze veelzijdige materie was zeker een bredere behandeling uit de door dr. Velema gekozen gezichtshoek waard geweest.

De schrijver koos voorlichting als eerste doelstelling, in de hoop, dat politici - èn ambtsdragers èn burgers, die zich hun verantwoordelijkheid nog bewust zijn - met dit betoog iets zullen kunnen uitrichten. Het is te wensen dat dit ook gebeurt, want een ommekeer - Dr. Velema gebruikt zelfs het woord bekering (en terecht) vàn de verzorgingsstaat naar een staat die zijn grenzen kent en respecteert, tegelijk ook naar een „sociaal middenveld” dat in diverse verbanden de eigen verantwoordelijkheden weer aanvaardt, -is dringend, dringend nodig.

Bij het tot stand brengen van de bedoelde ommekeer ziet dr. Velema een voortrekkersrol voor de kerk als het verband, dat - misschien - nog herinneringen draagt met betrekking tot de vraag hoe een echte gemeenschap zou moeten en zou kunnen functioneren. Hier ligt een - late - uitdaging, die met name door kerkelijke ambtsdragers zou moeten worden aanvaard.

Bespreking van de hier geboden stof wil ik de kerkeraden van harte aanbevelen. Als er iets actueel is, dan is dat wel de start met een heroriëntering en een mentaliteitsverandering zoals die hier wordt bepleit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.