+ Meer informatie

VRAGENBUS

2 minuten leestijd

Correspondentie voor deze rubriek aan : T. MOLENAAR. Leede 18, Rotterdam Zuid

I Correspondentie voor deze rubriek aan : | T. MOLENAAR. Leede 18, Rotterdam Zuid I V J

N. N. te R. vraagt of ik denk, dat Nebukadnezar tot bekering is gekomen.

Antwoord: Het is niet verkeerd om zo'n vraag te stellen, maar laat het toch voorop staan in ons leven, hoe moet ik met God verzoend worden. Van nature zijn we nog zo druk met een ander, terwijl we ons niet bekommeren om het heil van onze onsterfelijke ziel.

Deze vraag ligt in dezelfde lijn als het antwoord behandeld in no. 14.

De goddeloze Nebukadnezar heeft onder de indruk van Gods almacht wel eens goede woorden gesproken. Toch zij men met „woorden" voorzichtig. De Heere Jezus heeft eenmaal gesproken: „Niet een iegelijk die tot Mij zegt: „Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is."

In Daniël 3 : 28 lezen we: Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego." Dit sprak hij, nadat de drie jongelingen zo wonderlijk in de hitte van het vuur waren bewaard gebleven. Hij neemt buitengewone maatregelen. Ieder, die lastering spreekt tegen God, zal in stukken gehouwen worden. Maar de allereerste maatregel, die genomen moest worden, blijft uit. Het Godonterend beeld in het dal van Dura blijft staan. Dit zijn dus slechts woorden, maar geen daden. Dus geen bekering.

In Daniël 4 : 1 lezen we de proclamatie van Nebukadnezar aan de volkeren van zijn rijk en dan begint hij: Uw vrede worde vermenigvuldigd." Dit woord sprak hij, toen hij zijn verstand weer terug had gekregen. Als ge nu rustig het woord des konings leest, dan zult u moeten erkennen, dat het een woord van zelfverheffing is, maar niet van verheerlijking, doorweven met heidense Godsverheerlijking. Een woord van zelfgedachten. In het licht van het verstokt voortspinnen aan eigen heidense gedachtengang, is het ook gemakkelijk in te zien, dat de lofprijzing aan God verdacht is. Het is in de grond van de zaak niet anders dan een bijzetten van de God des hemels in de beeldengalerij van zijn heidense tempel.

Van een waarachtige bekering tot God is hier geen sprake.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.