+ Meer informatie

Delft raakt in de geldzorgen

4 minuten leestijd

DELFT — Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben de Delftse begroting 1981 nog steeds niet goedgekeurd. De gedachte dat het provinciaal bestuur daar ook niet toe over zal gaan neemt bij Delftse bestuurders steeds vastere vormen aan. Binnenkort gaat wethouder van financiën A. B. I. M. Vos de Wael naar Den Haag om te proberen GS alsnog te bewegen hun goedkeuring te verlenen.

De Delftse begroting 1981 die in december van het vorig jaar door de gemeenteraad is goedgekeurd vertoont een tekort van rond twee miljoen gulden. De meerjarenbegroting waarin voor de jaren '82 t/m,'86 de plannen voor Delft zijn vastgelegd vertoont bovendien een tekort van 20 miljoen gulden. Meerjarenbegrotingen zijn niet afhankelijk van de goedkeuring van GS. Zij vormen wel een inzicht in het beleid dat gemeentebesturen voor langere termijn hebben uitgestippeld. Voor Delft blijkt, gezien de tekorten op langere termijn, geenszins dat de gemeente de hand op de portemonnee houdt. Vos de Wael zal daarom met goede argumenten naar Den Haag moeten gaan.

Slechte papieren

Hij is daarbij afhankelijk van de gemeenteraad die vooralsnog de goedkeuring niet aan de meerjarenbegroting heeft gegeven. Zij vrezen dat GS niet onder de indruk zullen komen van zulke „slechte papieren" en in de laatste raadsvergadering hebben zij zich unaniem van stemming onthouden. Op 4 juni zal de meerjarenbegroting weer op de agenda staan. Dan zal blijken of de reis van Vos de Wael voor onbepaalde tijd zal worden uitgesteld. Zijns inziens is er in de meerjarenbegroting weinig ruimte om het tekort weg te werken. Volgens de heer C. Mensinga, lid van de gemeenteraad namens de samenwerkende partijen SGP, GPV, RPF kan de begroting wel degelijk sluitend worden gemaakt. „Maar dan moet er wel een mentaliteitsverandering onder de politici komen". „De overheid moet het aandurven het de burgers te vertellen". „We moeten nu de koppen bij elkaar steken en de politieke hobby's in de steek laten". „Besturen met minder geld is moeilijk maar het moet".

Subsidiebeleid

Overigens vindt Mensinga dat het slechts de „snoepjespot" is die leeg is. „Als we zien hoe elders in de wereld honger wordt geleden is het beschamend dat om politieke redenen allerlei objecten waar geen behoefte aan is met overheidsgeld in stand worden gehouden". „Neem het „Waagtheater", daar gaan tonnen inzitten voor de zgn. kansarmen op cultureel gebied. De behoefte is slechts gering evenals voor het ;,Vrouwenhuis" waar ieder jaar heel veel geld ingepompt wordt. „Ook 't subsidiebeleid is geheel scheef gegroeid in Delft", aldus de voorzitter van de eenmansfractie. ,,Het verenigingsleven drijft voor het grootste deel op overheidsgeld". „Een aanvangssubsidie daar is niets op tegen maar de verdere ontplooiing dient in zelfwerkzaamheid te geschieden". „Kijk naar het kerkelijk verenigingsleven dat bloeit zonder subsidie".

„We zijn nu in het stadium dat er voor wensen vroinig ruimte over is; er moet onvermijdelijk geschrapt worden. En een deel van de bevolking is daar best gevoelig voor". ,,We moeten het met zijn allen doen. Als we zo 'doorgaan krijgen we last van GS en worden we een artikel-12 gemeente".

Zover wil Vos de Wael het in ieder geval niet laten komen. Hij hoopt dan ook dat de gemeenteraad de meerjarenbegroting goedkeurt. Volgens hem zullen GS inzien dat voor Delft een langere ombuigingstijd noodzakelijk is. „Het is een erfenis uit de tijd dat nog overal geld voor beschikbaar was". „Er zijn investeringen gedaan waarvan de kapitaallasten tot ver in de jaren 80 zullen blijven drukken". „Notabene in 1977 wilden we nog een derde sporthal".

Politiek

Nu is de periode aangebroken dat er zaken afgestoten zullen moeten worden. Als tweede grote object volgt nu na de „Grote Bunte" het zwembad „Het Korft". Vos de Wael: „De besprekingen zijn daarover al gaande maar op zijn vroegst zal in de loop van 1982 de overname geschieden. Al die tijd drukken de kapitaalslasten, het onderhoud, etc, op onze begroting". Voor het instructiebad in de binnenstad wordt een soortgelijke oplossing gezocht. Naar de mening van de wethouder kan daar het beste een sauna door het particulier initiatief ontwikkeld worden. Hij denkt dat de gemeenteraad minder dan in het verleden de ,,politieke poot" stijf zal houden. Het is volgens hem al te merken aan de politieke opstelling bij wensen die niet gehonoreerd kunnen worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.