+ Meer informatie

Nunspeet praat weer over landschapsbeheer

,,Splijtzwam" opnieuw op politieke agenda

2 minuten leestijd

De discussie over landschapsbeheer in Nunspeet komt opnieuw op de politieke agenda. Het college heeft geen geld om het bestaande landschapsbeleidsplan volledig uit te voeren. Indien het gemeentebestuur dat toch wenst, moet de raad daarvoor extra geld in de begroting opnemen.

Dit advies blijkt uit een ambtelijke notitie die wethouder A. Meijer morgenavond zal voorleggen aan de commissie openbare werken. Het gesteggel over de vraag wat landschapsbeleid in Nunspeet mag kosten, functioneert als een splijtzwam binnen het college en de gemeenteraad. Dat bleek vooral tijdens de rumoerige begrotingsvergadering van november.

Van het college zijn alleen de wethouders A. Meijer (Openbare Werken) en P. P. G. Gommers (VROM) voor het besteden van extra geld aan het landschapsbeleidsplan. De RPF-fractie zorgde voor vuur in het begrotingsdebat door dat gegeven uit te buiten. Beide wethouders vormen weliswaar een minderheid in het college, maar hun fracties RPF (Meijer) en Gemeentebelang (Gommers) een meerderheid in de raad.

De RPF stelde dan ook voor om van de 18.000 gulden die het college in meerderheid tot 2000 jaarlijks aan het plan wilde besteden, meer dan 100.000 gulden te maken. De partij kreeg beide wethouders, Gemeentebelang en ook de PvdA mee, maar zorgde tevens voor boze reacties van met name het CDA. De RPF bracht het voorstel toen vanwege de bestuurlijke verdeeldheid en op aanraden van de burgemeester niet in stemming, maar beloofde later met een initiatief-wetsvoorstel te komen.

Stand van zaken

Dat voorstel van de RPF is nog niet ingediend, maar in de tussentijd heeft de afdeling gemeentewerken (blijkens de notitie) de huidige stand van zaken op een rij gezet. Het vorig jaar opgestelde landschapsbeleidsplan is bedoeld om landschappelijke elementen met cultuurhistorische waarde te onderhouden en waar nodig te herstellen of opnieuw aan te brengen. Voorbeelden zijn hakhoutwallen, erfbeplantingen en grafheuvels. Gemeentewerken zegt dat er alleen geld is voor particuliere elementen, zoals de hakhoutwallen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.