+ Meer informatie

Drievoudig snoer Genemuiden

5 minuten leestijd

Drievoudig snoer Genemuiden

In Genemuiden had zaterdag, op Koninginnedag, voor de 25e keer een avond plaats georganiseerd door het interkerkelijk comité Het drievoudig snoer. Sprekers waren ds. C. Hogchem, ds. W. Pieters en ds. Tj. de Jong.

De eerste keer dat het comité op Koninginnedag een bijeenkomst belegde, was in 1987, aldus Genemuidenaar D. van der Sluis. Plaatsgenoot D. van Dijk was de initiatiefnemer ervan. "Met als belangrijkste doel: op de avond van Koninginnedag Gods Woord en onze verbondenheid met het koningshuis centraal stellen, en een alternatief bieden voor allerlei andere, minder verantwoorde festiviteiten."

Hij en Van Dijk (laatstgenoemde is lid van de SGP-fractie in de Overijsselse Staten) maken nog altijd deel uit van het vier leden tellende comité. De andere twee zijn H. Fuite en G. Post, eveneens woonachtig in Genemuiden.

De avonden zijn inmiddels een begrip geworden, zegt Van der Sluis. "Van heinde en ver komen de mensen, tot van Flakkee toe." Ook ditmaal was het Hervormd Centrum met 900 Ó 1100 bezoekers goed gevuld. "Onder wie heel wat jongeren."

De bijeenkomsten verlopen steeds volgens hetzelfde stramien. "De eerste spreker -zaterdag ds. C. Hogchem van de Gereformeerde Gemeenten- behandelt iets uit de geschiedenis van het Oranjehuis. De tweede spreker verzorgt een meditatie. Deze keer deed ds. W. Pieters, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Garderen, dat. Het aardige was dat ds. Pieters er de eerste keren, toen hij nog in "Genemu¹n" stond, ook bij was."

Laatste spreker is, traditiegetrouw, ds. Tj. de Jong, emeritus predikant te Staphorst. Van der Sluis: "Hij leidt altijd de slotzang, het Wilhelmus, in. Onze nationale psalm, zoals ds. De Jong het noemt. Hij heeft dat de jaren door gedaan, en altijd weer op een andere manier - zaterdag ook weer."

De bijeenkomst op 30 april is de enige activiteit die Het drievoudig snoer jaarlijks ontplooit. "Als comité hebben we ook geen statuten of zo. Eigenlijk is het allemaal heel informeel. Maar wel mooi om te doen. We houden bijvoorbeeld ook een collecte, voor steeds een ander doel. Dit jaar was dat het Da Costafonds, voor kerkbouw in Israël. Als Genemuidenaren dragen we het oude volk een warm hart toe."

Enige kerk Berlage te koop

De enige kerk die architect H. P. Berlage ooit bouwde, in Den Haag, staat te koop, aldus het ANP. Reliplan, dat monumentaal erfgoed verkoopt, bevestigde recent een bericht daarover in het AD.

Het gebouw aan de Andries Bickerweg in Den Haag is nu eigendom van de Christian Sciencegemeenschap. Het kerkgenootschap kan de lasten van het pand, waar de kerk sinds ruim tachtig jaar huist, niet meer opbrengen. Het kerkgebouw staat te koop voor 2,5 miljoen euro.

De First Church of Christ Scientist, zoals het kerkgenootschap officieel heet, komt van oorsprong uit de Verenigde Staten. De groep werd in 1879 gesticht door Mary Baker Eddy, die zou zijn genezen van een ernstige ziekte door te lezen in de Bijbel. Zij ontwikkelde de leer dat de boodschap van Christus een wetenschap is die de mens kan genezen.

Architect Berlage (1856-1934) kreeg in 1925 de opdracht om het gebouw te ontwerpen. De kerk werd een jaar later opgeleverd. Het bijzondere aan het complex is dat het is gebouwd op een terrein met hoogteverschillen. Daarvan heeft Berlage heel bewust gebruikgemaakt in zijn ontwerp. De grote kerkzaal biedt plaats aan 700 bezoekers, maar gemiddeld komen er elke week nog maar 40 kerkgangers naar de dienst.

Relipan stelt dat de verkoop van kerkgebouwen in Nederland de laatste jaren een vlucht heeft genomen. Op dit moment heeft de organisatie 62 kerkpanden te koop staan. Volgens een zegsvrouw hebben al meerdere partijen interesse getoond in het pand in Den Haag.

PKN Drachten handelde juist

Het regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen Friesland van de Protestantse Kerk heeft onlangs een bezwaarschrift tegen het besluit van de algemene kerkenraad (ak) in Drachten over de verbouwing van de Grote Kerk niet-ontvankelijk verklaard.

Twee gemeenteleden van de protestantse gemeente in Drachten, ir. Douwe de Boer en mr. Jasper de Goede, waren naar het regionale rechtscollege gestapt omdat ze zich niet konden vinden in de wijze van besluitvorming rondom de verbouwing van de Grote Kerk.

In oktober 2010 keurde de algemene kerkenraad de restauratie- en verbouwplannen voor de Grote Kerk goed. De kosten daarvan zijn geraamd op 800.000 euro. De bedoeling is dat 450.000 euro wordt opgebracht door de protestantse gemeente, zonder dat dit op de begroting drukt. De bezwaarmakers vonden dat de kerkenraad onvoldoende de gemeente gehoord heeft in het besluit.

Boek over kerk Oosterlittens

De geschiedenis van de Sint Margarethakerk in het Friese Oosterlittens is beschreven en vastgelegd in een boek. Aanleiding om de bundel samen te stellen, vormden de uitvoerige restauraties aan het gebouw.

De predikant die het meest bekend werd, is Balthasar Bekker, die van 1657 tot 1666 in Oosterlittens stond. Bekker, een voorloper van de verlichting, was 23 jaar toen hij het beroep naar "Easterlittens" aannam, en promoveerde als dorpspredikant tot doctor in de godgeleerdheid. Grote bekendheid kreeg Bekker door zijn boek "De betoverde wereld", dat de aanzet gaf tot de afschaffing van de heksenvervolgingen.

Sinds 1961 is Oosterlittens vacant - een eigen predikant was financieel niet meer op te brengen. De gemeente ging met die van Baard en Winsum op in de hervormde gemeente Lank Meamert.

Het nu verschenen boek kost 24,95 euro en is te bestellen via Pieter van Gunst: pvangunst@gmail.com en 0517-341642.

Grondvlak bevat nieuws uit plaatselijke gemeenten. Heeft u tips? Stuur een bericht naar grondvlak@refdag.nl of naar Reformatorisch Dagblad, t.a.v. kerkredactie, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

refdag.nl/grondvlak

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.