+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Een kleine vluchteling door Dineke Daudey.

Uitgave van N.V. Uitgeverij „De Banier”, Vianen.

De kleine vluchteling, waarover het in dit boek van ongeveer 90 blz. gaat, is Remi, een Turkse jongen, die bij een aardbeving alleen overblijft. Hij komt eerst in een gezin, dat met verlies van twee kleine kinderen uit die aardbeving gered is. Na allerlei moeilijkheden komt Remi met het gezin, waarin hij is opgenomen, in Ankara. Door een ongeval onderweg moet hij wekenlang in een ziekenhuis verpleegd worden. Hij heeft een oom en tante in Canada wonen. Deze worden op de hoogte gesteld. Het einde is, dat Remi naar hen toegaat. Zijn pleegvader brengt hem weg. Zij gaaneerstmetdetrein naar Smyrna, dan met een boot over de oceaan naar een haven in Canada en komen tenslotte pervliegtuigopdeplaats van bestemming, waar oom en tante met hun kinderen Remi en zijn pleegvader afhalen. Remi vindt in Canada een nieuw tehuis.

Het is een boek met goede gegevens. Wanneer deze wat meer waren uitgewerkt zou het boek aan waarde gewonnen hebben. Er had bij voorbeeld wat meer over de j aardbeving en de gevolgen, over de zeereis en ook over | de aankomst in Canada kunnen zijn vermeld. Ook over de vliegreis.

Dat neemt niet weg, dat het een goed leesbaar boek is geworden, dat jeugdigen met genoegen zullen lezen. Het is keurig uitgegeven, bevat enkele tekeningen en kost i in geplastificeerde band f 4,95.

Tekko en de witte man door Alie Vogelaar- van Amersfoort.

Uitgave van N.V. Uitgeverij „De Banier”, Vianen.

Dit boek van ruim 100 blz. bevat een mooi zendingsverhaal, dat van het begin tot het einde de aandacht gevangen Vioudt. Het gaat over een jonge klerling in een dorp, waar de zending nog niet is doorgedrongen. Tekko, zo heet de jongen, heeft een klein zusje, dat erg ziek is en door de medicijnman van het dorp niet kan worden genezen. Tekko is er erg verdrietig onder. Hij neemt in stilte, zonder dat iemand het merkt, zijn zusje mee naar een klein zendingsziekenhuis, waar hij op de derde dag afgemat aankomt, juist op tijd voor zijn zusje en net even voordat zijn vader, die met andere dorpelingen zijn spoor heeft gevolgd, ook het ziekenhuis bereikt. Het ziet er hachelijk uit voor de zendeling en zijn medewerkers, maar alles neemt een gunstige wending. Het kindje kan in het ziekenhuis blijven tot het beter is. De mannen gaan met Tekko naar hun dorp terug. Als het kleine zusje genezen is zal het worden gebracht. Er volgen dan heel wat moeilijkheden, die veroorzaakt worden door de medicijnman, die verbolgen is over deze gang van zaken en zich laat gelden. Er gebeurt nog veel, dat met zorg moet vervullen. Tekko neemt telkens weer een belangrijke plaats in het verhaal in. Tenslotte kan ! toch de zendeling veilig in het dorp aankomen met de kleine meid, die intussen weer beter is geworden. Dan kan i de zendingsarbeid ook in dit dorp beginnen.

Het boek bevat enkele tekeningen, is uitgegeven in geplasteficeerde band en kost f 5,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.