+ Meer informatie

Overzicht van de natuurwetenschap

Spectrum Boek van de natuur

2 minuten leestijd

„Spectrum Boek van de natuur" biedt in twee delen een overzicht van de natuurwetenschappen. In deel I worden de verschijnselen in de levende natuur besproken. Aan de orde komen het planten- en dierenrijk, celbiologie, erfelijkheid en dergelijke. Het tweede deel bevat thema's uit de astronomie, de aardwetenschappen, de wis-, natuur- en scheikunde.

Aan elk besproken onderwerp (in ieder deel 160) worden twee bladzijden tekst en kleurenfoto's gewijd. De honderden foto's zijn van goede kwaliteit en dragen er in belangrijke mate toe bij, dat men van een bijzonder fraaie uitgave mag spreken. De beide delen geven samen heel wat informatie.

Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat boeken als deze slechts een tamelijk klein publiek tevreden stellen. Voor wie het voortgezet onderwijs volgt biedt het werk te weinig om als vraagbaak te fungeren, en de geïnteresseerde leek komt in aanraking met een lawine van feiten, waarvan hij een groot deel nauwelijks begrijpt. Dit laatste geldt met name voor deel II. Om een paar voorbeelden te noemen, men kan niet in één bladzijde iemand „ingeklede vergelijkingen" leren oplossen en de beginselen van de analytische meetkunde bijbrengen, voorbeelden die met vele andere zijn uit te breiden.

Historie

De historische gedeelten zijn interessant maar geven soms onjuiste informatie. De lezer krijgt de indruk dat Tycho Brahe een copernicaan was, terwijl hij een eigen opvatting over de beweging der planeten had. (dl. II,9). Dat Joule in zijn proeven steeds dezelfde hoeveelheid warmte verkreeg bij dezelfde hoeveelheid mechanische energie is onjuist (dl.II,54). Het is niet juist te spreken van „corpusculaire deeltjes" (dl. II,81). Men moet óf „corpuskels" (corpuscula=lichaampjes) óf (kleine) deeltjes" gebruiken.

Een punt waarop ik nog de aandacht wil vestigen is dat de behandeling van de biologie, de astronomie en de aardwetenschappen geheel gebaseerd is op de evolutiegedachte, waaraan in deel I een aantal aparte hoofdstukken gewijd is. Echter ook in andere hoofdstukken stuit men voordurend op zinsneden, waaruit het evolutiestandpunt blijkt. Al te vlot wordt van „bewijzen" gesproken, die strikt genomen geen bewijzen zijn.

Kritisch

Men zij dus kritisch als men het boek zelf aanschaft of aan anderen ter hand stelt. Wanneer we dit voorop stellen kan men zich voor 50 gulden veel waardevol foto- en feitenmateriaal verschaffen (totaal zo'n 650 bladzijden, inclusief registers). Elk deel afzonderlijk kost ƒ 29,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.