+ Meer informatie

Partijen eens over CDA-informateur

Van Agt: eerst een plan, dan praten

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De vier politieke partijen zijn het erover eens dat er in verband met de vorming van een nieuw kabinet een of twee informateurs benoemd moeten worden van CDA-huize. CDA en VVD enerzijds en PvdA en D'66 anderzijds verschillen van mening over de inhoud van de informatie-opdracht. Naar verwachting zal koningin Beatrix begin volgende week een beslissing nemen.

De vorstig ontving gisteren achtereenvolgens Thurlings (voorzitter van de Eerste Kamer), Dolman (voorzitter van de Tweede Kamer), Scholten (vicepresident van de Raad van State) en de fractieleiders van CDA, PvdA, VVD en D'66. De vertegenwoordigers van de kleinere partijen gaan vandaag naar paleis Lange Voorhout.

Zoals gebruikelijk deden de voorzitters van de beide Kamers en de vicepresident van de Raad van State géén mededelig over hun gesprek met de koningin. De politieke partijen maakten hun adviezen wel openbaar. Daaruit blijkt dat CDA en VVD vrijwel op een lijn zitten. Een informateur moet beginnen met opstellen van een plan gericht op herstel van de economie. Vervolgens zal hij moeten nagaan welke partijen zich in dat programma kunnen vinden en bereid zijn tot een kabinet toe te treden. Het CDA heeft zich trouwens uitgesproken voor het aanstellen van twee informateurs uit eigen kring. Dit gezien de ernst van de problemen en de gewenste voortvarendheid bij de formatie.

Van Agt
Van Agt formuleerde de opdracht als volgt: „De informateurs moeten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de vorming van een meerderheidskabinet op een zo breed mogelijke basis". VVD-leider Wiegel sprak over een kabinet met een ruime parlementaire meerderheid. Het CDA sluit een nationaal kabinet en voortzetting van de huidige coalitie gesteund door de kleine rechtse partijen uit, maar heeft verder op dit moment geen voorkeur voor regeren met PvdA en D'66 of met VVD en D'66.

De Liberalen hopen nog steeds op een combinatie van CDA, VVD en D'66, de enige kans voor de VVD om ook de komende jaren regeringsverantwoordelijkheid te dragen. D'66-fractievoorzitter Terlouw benadrukte echter opnieuw dat zijn partij aan een dergelijk kabinet niet zal meedoen. „Dat zou kiezersbedrog zijn", aldus Terlouw. D'66 heeft zich ook voor de verkiezingen steeds uitgesproken tegen verbreding van de huidige coalitie.

Den Uyl (PvdA) en Terlouw wijzen de door CDA en VVD bepleite werkwijze van de hand. Zij willen dat een informateur zonder omwegen aankoerst op een kabinet van CDA, PvdA en D'66. Die samenstelling is naar hun oordeel gelet op de verkiezingsuitslag ( niet langer een meerderheid voor CDA en VVD) en gezien de opstelling van de verschillende partijen de enige reële mogelijkheid. Den Uyl concludeerde in dit verband zelfs dat de situatie zelden zo simpel is geweest.

Voorts zou de informateur eerst de politieke wil van de betrokken partijen moeten toetsen om tot zo'n kabinet toe te treden alvorens een regeringsprogramma op te stellen. Precies het omgekeerde van wat CDA en VVD willen. Naar de mening van Den Uyl en Terlouw leidt de werkwijze van CDA en VVD slechts tot vertraging en onnodige tijdverlies.

(Zie ook pag 3: „Formatie")

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.