+ Meer informatie

Genade blijft

2 minuten leestijd

Zij, de vorstin der genade, volvoert haar heerschappij in het werk der bekering en leidt de levendgemaakte, boetvaardige zondaar tot de kruisberg Golgotha. Zij brengt het evangelie van het dierbare bloed des Lams hem nabij en verwekt in hem de honger naar de vruchten der verzoening des Bloedbruidegoms. Zij maakt hem de valse wegen tot doornen en voert hem naar Calvarië tot de offermaaltijd.

Maar wie geeft hem nu de vleugelen des gebeds tot het naar boven vliegen en de armen des geloofs tot het aannemen? Wie opent hem nu de mond tot het genot van de Vorst des levens en zet zijn voeten nu vast op het fondament en de Hoeksteen des heils? Wie anders dan zijn heerschappijvoerende koningin, de genade?

Het ongelooflijke maakt zij hem gelooflijk en het onbevattelijke eigent zij hem in zijn hart toe. Zij vertroost hem met de vertroosting der verzoening en zij schenkt hem het aannemen en het aangrijpen aller schatten en gaven. Zij verzekert hem goddelijk aan zijn ziel van zijn stand in de genade en rechtvaardigt hem in het vergoten bloed  van Jezus Christus, Gods Zoon.

En verlaat zij hem nu, scheidt zij zich nu van hem en laat hem aan zichzelf over? Volstrekt niet. Neen, gelijk zij heerschappij voert in de levendmaking of wedergeboorte en in de rechtvaardigmaking des zondaars, zo vrijmachtig, onbeperkt en alleen, heerst zij nu voorts ook in zijn heiligmaking en verheerlijking

(F. W. Krummacher,  „De geopende genadetroon")

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.