+ Meer informatie

Zoveel hoofden...

4 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Noored-Ierland (2)
Herdenken is nuttig. Maar de geschiedenis is er om van te Ieren, niet om er in te zwelgen. Met verbazing en ergernis heb ik de brief van dhr. Everts (Terdege nr. 8) gelezen. Wat is er tendentieus aan het aan de kaak stellen van terrorisme, haat, angst en de invloed daarvan op het dagelijks leven van (met name) kinderen in Noord-Ierland? Wat is er oecumenisch aan het afwijzen van geweld tussen protestanten en rooms-katholieken? De rooms-katholieke leer is zonder meer verderfelijk, de rooms-katholieke mensen zijn daarentegen mensen die niet bestreden maar overtuigd moeten worden. Wat hebben wij nog over voor ons erfgoed? Waarschijnlijk te weinig. Maar ik hoop van harte, dat niemand uit de gereformeerde gezindte ooit op het idee komt haat te verkondigen. Ten slotte nog dit: het "katholieke" uit de Twaalf Artikelen slaat niet op ons "protestanten" als religieuze groepering, maar op de heilige vergadering van de ware Christgelovigen (art. 27 NGB). Daar zit helaas een "subtiel" verschil tussen.
Drs. R.M. Maris, Zoetermeer

Oude Muziek
Wat een schitterende muziek werd er uitgevoerd tijdens het Festival Oude Muziek te Utrecht! De schitterende herontdekte renaissance-muziek die op zo'n fantastische manier zo origineel mogelijk door de beste artiesten in dit genre werd uitgevoerd, een verademing voor de ware renaissance-liefhebber. Hetgeen dhr. S.M.W Bezemer niet is, te oordelen naar zijn stukje in Terdege van 3-11-1993. Wat jammer dat met zulke niet overtuigende argumenten als slecht geklede bezoekers deze muziek zo onterecht veroordeeld wordt.
C.J. van der Haven, Hazerswoude-dorp

Sparen (5)
In het nummer van 29 december 1993 was een interview opgenomen met de heer Kamphuis. Laat ik beginnen op te merken dat het produkt wat hij aanbiedt goed en vertrouwd is, hoewel ook andere maatschappijen soortgelijke spaarplannen aanbieden, met hier en daar gunstiger voorwaarden. Spaarbeleg is een 100% dochter van Aegon, een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Mijn bezwaar richt zich dan ook niet tegen de beleggingsinstelling en haar produkt, maar wel tegen de wijze waarop de heer Kamphuis dit produkt aan de man of vrouw tracht te brengen. Als een rendement (van 11,3%) wordt vermeld, geeft hij niet tevens aan dat dit rendement is behaald in een achterliggende periode en dat gerealiseerde rendementen geen garanties voor de toekomst vormen. Spaarbeleg zelf en andere tussenpersonen doen dit, terecht, wel. Ook blijkt niet dat het hier gaat om (niet geheel risicovrije) beleggingen in aandelen. Als de heer Kamphuis zo met het financiële lot van refo-mensen is begaan, zou men mogen verwachten dat hij geen onvolledige informatie geeft.
D.A. de Jong, Alblasserdam

Sparen (6)
In zijn bijdrage in de serie "Goed belegd" haalt prof Bac de gelijkenis van de talenten erbij, om aan te tonen, dat wij het in de geref gezindte met al onze (nieuwe) spaarconstructies en geldbeleggingen nog niet zp plecht doen. MaargiefThij hier wel de juiste Bijbeluitleg? In deze gelijkenis gaat het over goede en slechte rentmeesters. De goede meesters vervulden de opdracht die de Heere hun had gegeven nl. hun geschonken talenten uit te delen (1 Petrus 4:10). Dit ter uitbreiding van Zijn koninkrijk en tot hulp aan de naaste. Hun talenten droegen veel vrucht. De slechte rentmeesters begroeven hun talent, zij waren geen uitdelers. Hun talent bleef vruchteloos. Zijn wij in de geref gezindte niet druk bezig om onze door God geschonken talenten-gaven te begraven in allerlei (nieuwe) vormen van geldzucht, materialisme en wereldgelijkvormigheid? Dat is erg gevaarlijk, want Christus komt terug en zal van ons vragen: „Geef rekenschap van uw rentmeesterschap."
G. Bikker, Leerbroek

Tsjecië
In Terdege 9 werd bij het artikel over Praag "Cedok" als Tsjechisch verkeersbureau genoemd. Dit is echter geen verkeers-, maar een reisbureau. Het juiste adres is: Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, 0348030824.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.