+ Meer informatie

STERKER IN

VERHUURDER Voor de meeste Nederlanders staat de jaarlijkse huuraanpassing weer voor de deur. Waar moet u rekening mee houden?

5 minuten leestijd

Binnenkort zullen de meeste huurders van zelfstandige woonruimte van hun verhuurders de voorstellen tot huuraanpassing voor 1981 ontvangen. Die huuraanpassingen zullen in de meeste gevallen per 1 juli aanstaande ingaan.

Als huurder of verhuurder weet u waarschijnlijk, dat u in beginsel samen kunt afspreken welke huur voor een bepaalde woonruimte moet worden betaald. Dat is immers het uitgangspunt van de bestaande Huurprijzenwet woonruimte.

Die geeft daarvoor regels en richtlijnen. Niet alleen voor verhuurders. Ook huurders kunnen een voorstel voor huuraanpassing doen. Als de redelijkheid ervan maar aangetoond wordt en door de andere partij controleerbaar is.

Hoewel de bestaande regeling voor de bepaling van huuraanpassingen in grote lijnen geldig blijft, zijn er enkele wijzigingen in de regels en richtlijnen voor 1981 ten opzichte van 1980. Op deze pagina geven wij u in de eerste plaats informatie over deze wijzigingen. Let wel: in een zeer beknopte en vrije weergave. Bij een geschil kan daarom geen beroep worden gedaan op deze advertentie. In zo'n geval moet u altijd de wetten en regelingen zélf raadplegea

De informatie in deze advertentie geldt voor zelfstandige woningen en dus niet voor onzelfstandige woonruimten, zoals onvrije étages, kamers of wooneenheden in woongebouwen. Daarvoor gelden afzonderlijke regels. Deze regels zijn opgenomen in de brochure over huuraanpassingen per 1 juli 1981, die eind mei verschijnt. WELKE HUURAANPASSINGEN ZIJN ES[ 1981 REDELIJK?

Op grond van de stijgende kosten voor het bouwen en onderhouden van woningen is in 1981 in het algemeen een huurverhoging van 6% redelijk. •. Als de huurprijs te laag is in verhouding tot de kwaliteit van de woning, kan de huur met meer dan 6% worden verhoogd, om zo geleidelijk op het juiste huurpeil te komen (de zogenaamde huurharmonisatie).

Aan de andere kant is het even redelijk om voor woningen, waarvan de huur in verhouding tot de kwaliteit te hoog is, een geringere of géén huurverhoging te berekenea

Een rechtvaardige huurprijs-aanpassing draait dus helemaal om de verhouding tussen de huur en de kwaliteit van de woonruimte. Daarom ook is het zo , belangrijk dat zowel verhuurders als huurders de richtlijnen kennen om die verhouding te bepalen en de huuraanpassing die daaruit mag worden afgeleid. Want redelijkheid moet wel na te rekenen zijn.

aanbevolen aftrekpunten
26 tot 30 jaar 30 tot 34 jaar 34 tot 38 jaar 38 tot 42 jaar 42 tot 46 jaar

10 12 15

46 jaar en ouder 20
Kwalitatief goede, maar verhoudingsgewijze kleine woningen kunnen voortaan een klasse hoger worden ingedeeld in de schema's voor huuraanpassingen. DE SCHEMA'S VOOR HUURAANPASSINGEN VOOR 1981.

Als de kwaliteit van de woning met behulp van de puntentelling is gemeten en het puntentotaal is vastgesteld, kunt u vervolgens in het voor u geldende schema voor huuraanpassingen de daarbij behorende redelijke huurprijs wijziging vinden.

Schema 1 geldt voor woningen in de Randstad*, schema 2 voor woningen in overig Nederland.

Links in de tabel - van boven naar beneden staan de nu geldende huren. Daar zoekt u het vakje waar de huurprijs van uw woning in past.

Bovenin ziet u - van links naar rechts - de indeling in punten-aantallen. Daarin zoekt u het vakje, waarin het puntentotaal van uw woning past. Ga nu in de kolom onder dit vakje naar beneden, tot u op de hoogte bent van het vakje waaronder uw huurprijs valt. Op dit „kruispimt" vindt u het bedrag of het percentage, waarmee de huur redelijkerwijs omhoog kan.

• Komt u in het schema uit op 6%, dan betaalt u al een redelijke huur in verhouding tot de kwaliteit en dan mag die huur worden verhoogd met het zogenaamde wettelijke percentage (6% dus).

• Komt u uit op 3% of 0%, dan is de huur aan de. hoge kant en wordt de huurverhoging derhalve beperkt tot 3%, of bevroren (geen huurverhoging).
* Voor de toepassing van dit schema wordt onder Randstad verstaan: de provincies Utrecht, Zuid-Holland met uitzondering van GoereeOverflakkee en Noord-Holland met uitzondering van het gebied ten • noorden van de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Heemskerk en Castricum, alsmede de tot de Zuidelijke IJsselmeerpolders behorende groeikern Almere.

De verhuurder van zelfstandige woonruimte moet gebruik maken van een speciaal aanzegformulier (D1065). Dit formulier is, evenals de andere formulieren die nog worden genoemd, verkrijgbaar bij het gemeentehuis en de huurcommissie. De verhoging moet worden toegelicht met een puntenwaardering voor de kwaliteit van de woning. Bij huurverhogingen van 6% of minder: In dit geval kan de verhuurder de aanzegging via een gewone brief of een eigen formulier doen. Daarin moet de volgende mededeling zijn opgenomen: Jndien de Schema 1: Redelijke huuraanpassingen voor zelfstandige woningen in de Randstad. geldende huur per maand minder dan f 98,f98,-tot ni 7,f 117,-tot f 143,f 143,-tot f 168,f 168,-tot f 193,f 193,-tot f 226,f 226,-tot f 256,f 256,-tot f 288,f 288,-tot f 333,f 333,-tot f 384,f 384,-tot f 449,f 449,-tot f 543,f 543,-tot f 662,f 662,-tot f 782,f 782,-tot f 903,f903,-tot f 1025,- . f 1025,-tot f 1148,f 1148,-tot f 1272,f1272,-en hoger kwaliteitsklasse 250 punten en meer f67,67,67,67,67,67,67,• 67,67,67,67,67,67,67,6% 6% 6% 6% 6%" 220 tot 250 f57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,6% 6% 6% 3% 0% 220 tot 250 «51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,190 tot 220 f47,47,-. 47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,6% 6% 6% 3% 0% . 160 tot 190 B9,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,6% 6% 6% 3% 0% 160 tot 190 f35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,6% 6% 6% 3% 0% 140 tot 160 B3,33,33,33,33,33,33,33,33,33,6% 6% 6% 3% 0% 125 tot 140 f29,29,29,29,29,29,29,29,29,110 tot 125 f25,25,25,25,25,25,25,25,100 tot 110 f22,22,22,22,22,22,22,100 tot 110 (20,20,20,20,20,20,20,90 tot 100 f20,20,20,20,20,20,80 tot 90 70 tot 80 fl5,15,15,15,6% 6% 6% 3% 0% 60 tot 70 13,13,60 tot 70 50 tot 60 flO,10,60/0 30/0 00/0 50 tot 60 flO,10,60/0 60/0 60/0 30/0 00/0 40 tot 50 «9,60/0 60/0 30/0 00/0 40 tot 50 18,60/0 60/0 60/0 30/0 00/0 tot 40 60/0 60/0 60/0 30/0 00/0 tot 40 60/0 60/0 60/0 30/0 00/0

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.