+ Meer informatie

Het BADWATER SILOAM was vroeger alleen voor tempelgebruik

4 minuten leestijd

Het badwater Siloam wordt in de bijbel een aantal keren genoemd; in het Oude Testament in Jesaja 8:6 en Nehemia 2:14, waar de bron "de Koningsvijver" wordt genoemd; in Lucas 13:4: („Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen?" en in Johannes 9:7, 11 („En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (hetwelk overgezet wordt: uitgezonden").

De locatie van dit bad is uit de Bijbel echter nergens vast te stellen, maar Josefus maakt er melding van dat het gelegen is in het dal van Tyropeon, in het zuidoostelijke deel van de oude stad. Dat is precies dezelfde plaats als waar nu een bron met die naam ligt, zodat we ervan mogen uitgaan dit het in de Bijbel genoemde badwater is.

Aan het einde van de vierde eeuw wordt het door Hiëronymus beschreven als „een fontein aan de voet van de berg Zion, die niet regelmatig, maar op zekere dagen en uren vloeit en die met groot lawaai uit de rotsen tevoorschijn springt." Ook in de tijd hierna wordt de bron door diverse mensen genoemd. Focas (1185) schrijft dat „de bron wordt omringd door tuinen en massieve zuilen met bogen."

Het is een diepe bron in de vorm van een parallellogram. Vanuit een kleiner bassin stroomt het water vanonder de rots in het grotere basssin. Het eigenlijke reservoir is niet natuurlijk, maar door de mens aangelegd; door een ondergronds kanaal stroomt het water uit de Gihonbron ("Bron van Maria"), die hoger gelegen is (in het Dal van Josafat) in dit bassin uit. De bron wordt nu als publieke bron gebruikt, maar in het verleden werd de bron alleen voor werkzaamheden in de tempel gebruikt.

Overdreven steil
Op de litho is het Dal van de Kaasmakers te zien, dat in noordelijke richting overgaat in het Kidrondal. In dit dal lagen de bovenste en de onderste vijver die genoemd worden 2 Koningen 18:17 ("Evenwel zond de koning van Assyrie Tartan, en Rabsaris, en Rabsake, van Lachis tot den koning Hizkia, met een zwaar heir naar Jeruzalem; en zij togen op, en kwamen naar Jeruzalem. En als zij optogen en gekomen waren, bleven zij staan bij den watergang des oppersten vijvers, welke is bij den hogen weg van het veld des vollers").

Aan de rechterzijde van het Kidrondal (in het midden van de litho) ligt het dorp Siloam (Silwan). De steilte van de hellingen wordt door Roberts enigszins overdreven weergegeven. In het jaar 700 voor Christus liet koning Hizkia een tunnel in de rotsen uithakken om de watertoevoer tot de stad veilig te stellen. Door deze "tunnel van Hizkia" werd het water van de Gihonbron, die buiten de stad lag, naar de vijver van Siloam geleid, die binnen de stadsmuren lag. De tunnel, die bovengronds niet te zien is, is ongeveer 550 meter lang.

De arbeiders die de tunnel uithakten, begonnen aan weerskanten en ontmoeten elkaar halverwege met slechts één meter verschil. Op deze ontmoetingsplaats werd in 1880 een inscriptie in het oud-Hebreeuws gevonden, die door de bouwers was aangebracht.

De Gihonbron (ook wel genoemd: Bron van Maria) is één van de oudste en waterrijkste bronnen van Jeruzalem. Vanuit de stad was de bron door een aantal schachten te bereiken. De soldaten van Joab, de krijgsoverste van koning David, gebruikte deze schachten om de stad op de Jebusieten te veroveren (2 Sam. 5).

Bij de Gihonbron werd Salomo tot koning over Israël gezalfd (1 Kon. 1:33). Bij het badwater Siloam - de bovenste vijver - werd in de vijfde eeuw een Byzantijnse kerk gebouwd. Deze werd door de Perzen in 614 echter volledig verwoest en daarna niet meer opgebouwd. De ruïnes hiervan zijn echter nog zichtbaar (zie foto).

                              ------------------------------

Litho's bestellen

U kunt een prachtige afdruk van de litho van Roberts op groot formaat en op stevig papier (170 grams) bestellen. De afbeelding zelf meet ca. 33 x 23 cm, met rand 50 x 40 cm. Niet-abonnees betalen de adviesprijs: ƒ 24,95 + ƒ 5,00 verzendkosten; abonnees betalen ƒ 19,50 + verzendkosten ƒ 5,—. Bestelnr.: Jeruz.Siloam 138.

Wilt u hem compleet ingelijst in een goudkleurige (champagnoise) lijst (materiaal aluminium) met glas, dan kost hij voor abonnees ƒ 59,50 + ƒ 10,00 verzendkosten; niet-abonnees betalen de adviesprijs: ƒ 69,50 + verzendkosten ƒ 10,00. Bestelnr.: Jeruz.Siloam 138L.

Maak het juiste bedrag incl. verzendk. over op rek.nr 65.33.15.309 van Terdege te Apeldoorn onder vermelding van het bestelnr. Hebt u alleen een girorekening, maak dan het juiste bedrag over op giro 3185151 van Terdege in Apeldoorn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.