+ Meer informatie

Giften voor het Gratis-Lezers-Fonds

7 minuten leestijd

In onze laatste verantwoording (Daniël van 2-10—1959) schreven wij, dat wij gewoonlijk eens per drie maanden een verantwoording van deze giften plaatsen.

Het is dus weer tijd; in het vorig nummer kon het niet, maar hier verantwoorden we dan de volgende giften:

Mw. H. B. v. te G. ƒ 0.75; Agent R. Baas te Boskoop ƒ 0.40; dhr. en mevr. v. d. Velde, agentschap Den Haag ƒ 5.—; Agent A. Quist te Tholen /' 2.10; Agent T. Huisman Gouda f 0.40; Agent G. Kok H.I. Ambacht ƒ 1.—; Agent C. de Goi'fau Rilland Bath ƒ 3.30; Agent B. Vos te Uddel ƒ 1.50; Agent Chr. Verhage te Middelburg ƒ 1.80; Agent H. Maljaars te Borssele ƒ 3.—; Agent J. Eggebeen Wolphaartsdijk ƒ 7.85; Agent P. de Visser Serooskerke ƒ 5.20; Agente A. M. de Feyter Axel ƒ 2.—; Agent H. de Deugd Dubbeldam ./' 7.20; Agent P. Moree Nw. Beijerland ƒ 3.20; Agente A. v. d. Hardenberg Elspeet ƒ 3.60; Agent T. v. Olst Genemuiden ƒ 0.30; Agent A. Zwerus Middelharnis ƒ 3.—; Agent A. v. Pelt Ridderkerk ƒ 1.06; Agent J. Suyker Berkenwoude ƒ 2.—; Agent M. Riemens Nieuwdorp ƒ 4.35; Agent M. Wilbrink Apeldoorn ƒ 3.40; Agent J. Visser Nieuwe Tonge ƒ 6.15; Agent W. de Voogd Vlissingen ƒ 6.—; Agent P. Bechtum Dirksland ƒ 0.50; Agent I. de Waal Kortgene ƒ 2.50; Agent J. Dubbeldrm Lisse ƒ 3.40; Agent Adr. Rijsdam Oegstgeest ƒ 18.55; Agent M. de Witte 's Gravenpolder ƒ 0.70; Agent M. Markwat Rotterdam-Z. /' 1.70; Agent G. A. Jongeling Rotterdam-W. ƒ 2.10; A. J. K. te R. ƒ 1.50; Agent A. Wagenaar Utrecht ƒ 2.60; Agent J. den Hertog Zoetermeer ƒ 1.20; Agent M. R. v. Engelenhoven Amersfoort /' 0.40; J. de M. te M. ƒ 3.—; J. M. te Sch. ƒ 0.50; J. W. te K. ƒ 4.50; C. v. E. te H.I.A. f 0.50; J. A. W. B. te T. /' 0.70; L. R. te R. ƒ 0.25; J. G. te R. f 1.50; J. N. te B. f 1.50; G. J. M. te Z. f 3.—; P. F. te V. f 0.25; I. A. G. te M. ƒ 2.50; T. O. te K. ƒ 0.50; J. K. te S. f 0.75; J. B. te A. ƒ 0.75; J. S. te De plaats waar wij wonen.

„MOERKAPELLE"

De naam Moerkapelle is ontstaan door het aanwezig zijn van een kerkje of kapel, dat gebouwd was aan een moer d.w.z. een meer of waterplas en daarom draagt ons dorp deze naam. Moerkapelle ligt in de polder de Wilde Venen.

De naam Wilde Venen vindt zijn oorsprong hierin, dat de polder, bestaande uit veengronden, lange jaren woest en onbebouwd heeft gelegen, waardoor deze de naam verkreeg van wilde d.w.z. onbebouwde venen. In 1646 werd deze polder drooggemalen. Nadat de bedijking tot stand gekomen was, werd de polder uitgemalen door zes, langs de Rottemeren geplaatste windmolens. Deze molens werden in 1924 vervangen door een elektrisch pompgemaal, waarvoor de stroom wordt geleverd door de centrale uit Leiden.

De eerste kerk, die hier heeft gestaan was dus de reeds genoemde kapel. Ter vervanging van deze kapel werd een kerk gesticht, de thans nog bestaande Ned. Herv. Kerk. In de voorgevel bevindt zich in Romeinse cijfers het jaartal 1662. In dit jaar werd met de bouw begonnen en de kerk was voltooid in 1667.

In het begin der 19e eeuw waren hier 80 Rooms Katholieken gevestigd, terwijl de overige ingezetenen tot de Ned. Herv. Kerk behoorden. Na het uittreden van een aantal leden uit de Herv. Kerk in 1841, kwam langzamerhand een Ger. Gemeente tot stand, zodat sedert die tijd twee kerkelijke gemeenten bestaan. In 1910 werd onze kerk gebouwd; voor die tijd vergaderde men in een gebouwtje.

Het schoolonderwijs werd tot 1906 gegeven in één school n.1. de openbare lagere school. In dit zelfde jaar werd er door ouders van schoolgaande kinderen een bijzondere school gesticht.

Het dorp heeft nu een vriendelijk aanzien verkregen. Vanaf de omliggende dijken heeft men een mooi gezicht op het dorp. Vanaf de omloop van de toren heeft men een prachtig vergezicht over de velden en wegen, de omliggende steden en dorpen.

Bij ons zijn vier verenigingen n.1. een J.V., een M.V., een Z.V. en een K.V. Met de catechisatie er bij is nu elke avond het vergaderlokaal bezet. Op 7 januari hebben we een jaarvergadering gehouden in de kerk met alle verenigingen. Deze avond was reuze gezellig.

Onze K.V. heet „Timotheüs" en telt 10 leden.

REINDERT VAN DER KNIJFF

En ten slotte:

Allemaal hartelijk gegroet en ik reken op jullie aller medewerking.

C. DE BODE

Pr. Bernhardlaan 27, Dirksland

W. ƒ 0.50; A. v. E. te D. f 2.25; A. S. te G. f 0.75; J. H. v. E. te U. /' 0.75; J. K. te St. J. /' 0.50; D. J. A. te A. /' 0.50; G. P. te N. /' 0.75; H. v. G. te L. f 0.50; J. v. V. te U. f 0.50; E. v. E. te N. f 0.50; A. J. V. te R. f 0.25; L. B. te V. ƒ 0.75; W. d. B. te L. f 0.50; C. S. te V. f 1.50; W. K. te L. ƒ 2.50; T. v. S. te W. ƒ 1.50; L. C. te D. /" 0.50; W. P. R. te M. ƒ 0.25; C. A. B. te B. f 0.50; G. V. te V. ƒ 0.50; C. A. S. te L. /' 1.—; N. te K. f 1.50; J. K. te K. /' 1.—; M. v. G. te Z. /' 0.50; J. L. B. te N. f 0.25; A. O. te S. f 0.50; M. M.-de V. te M. /' 0.50; D. v. d. S. te M. ƒ 0.75; J. P. v. G. te R. f 0.25; S. A. P. te V. f 0.75; J. K. te S. f 0.50; N. N. te S. ƒ 0.50; W. D. te G. f 0.50; J. B. te E. f 1.—; B. G. N.-T. te L. /' 1.—; W. de J. te G. f 0.75; G. d. B. te C. a.d. IJ. /' 1.—; H. V. te B. ƒ 0.50; C. v. H. te I. f 0.50; M. C. C. te V. f 0.50; J. J. S. te K. ƒ 0.50; S. R. te S. ƒ 0.25; A. T. te H. ƒ 1.50; F. W. v. d. D. te R. ƒ 0.50; P. V. te B. f 1.50; B. O. te S. f 0.50; J. C. v. M. te B. f 0.75; C. J. B. te N. ƒ 0.50; H. G. v. L. te M. f 0.50; H. W. W. te D. ƒ 0.50; P. C. V. te G. f 0.50; P. H. R. te R. f 0.50; J. B. te L.R.W. ƒ 0.50; M. d. T. te H. ƒ 3.—; J. v. P. te K. ƒ 0.50.

Dat we alle gevers en geefsters heel hartelijk bedanken voor de mogelijkheid deze verantwoording te doen, spreekt wel vanzelf. Het stemt ook erg dankbaar, dat zovelen gehoor gaven aan ons verzoek in de laatste twee nummers een kleine overbetaling te doen bij de betaling van het abonnementsgeld.

Er worden, zo U ziet, ook veel bedragen verantwoord van agenten, die dit ontvingen bij het inkasseren der kwitanties en ook soms hun inkasso-vergoeding bovendien afstonden voor het Gr. L. F.

Hoe het zij, door dit alles kunnen we heel wat gratis abonnementen geven aan hen, die het zelf beslist niet kunnen betalen en toch „DANIËL" zo graag lezen. Wij houden ons bij de voortduur aanbevolen!

H. H.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.