+ Meer informatie

Compromis in SER over minder wao'ers

Kroonleden denken over lagere uitkering

2 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - De kroonleden en de vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben gisteren in de commissie sociale verzekeringen van de Sociaal-Economische Raad in beginsel overeenstemming bereikt over een concept-advies aan het kabinet inzake het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het concept-advies bevat ook de door FNV-bonden scherp bekritiseerde ruil tussen het inleveren van maximaal vier vakantiedagen per jaar en vrijstelling van ziektewetpremie voor werknemers. De vakcentrale FNV heeft aangekondigd zich bij de bij haar aangesloten bonden sterk te maken om het compromis in zijn geheel te aanvaarden.

De kroqnleden zijn bereid gebleken gehoor te geven aan de wens van de vakbeweging om bindende afspraken aan te bevelen over verzuimpreventie en begeleiding en herplaatsing van zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. De vakbeweging stemt op haar beurt in met het verruimen van het begrip "passende arbeid", waardoor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers verplicht zouden worden lager gekwalificeerd werk te aanvaarden.

Wankele basis

De werkgevers houden vast aan het koppelen van de wao-uitkering aan leeftijd en arbeidsverleden en invoering van het beroepsrisico (alleen een uitkering als de arbeidsongeschiktheid door het werk is ontstaan). Voorlopig lijken de werkgevers alleen te staan in hun pleidooi voor het bekorten van duur en hoogte van de uitkering.

Het advies heeft echter een wankele basis, zo bleek na afloop van de commissievergadering. De kroonleden overwegen om aan het conceptadvies nog een voorstel voor verlaging van de wao-uitkering te koppelen.

Dat zou de vakbeweging in een moeilijk parket brengen. De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben zich steeds uitgesproken tegen ingrepen in hoogte en duur van de waouitkering. De werkgevers verwachten juist resultaat van het verlagen van hoogte en duur. Zij nemen daarom binnen de SER een minderheidsstandpunt in. Het voorstel van de kroonleden, waarover pas over een week meer duidelijkheid bestaat, kan een extra complicatie voor een meerderheidsadvies vormen. Bekend is al, dat een groot deel van de achterban van de grootste vakcentrale FNV moeite heeft met delen van het inmiddels in een concept-advies omgezette compromis.

Kroonleden en vakbeweging beogen met hun advies vooral het (sneller) aan het werk helpen van zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. De besparing die dat oplevert, is volgens commissievoorzitter prof. dr. A. Kolnaar van ondergeschikt belang.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.