+ Meer informatie

Uitbreiding van dorpshuis ^JDrijvershof' Hardinxveld

Raad verleent definitieve medewerking

3 minuten leestijd

HARDINXVELD-GIESSENDAM — Het dorpshuis ,J)rijvershof' te Boven-Hardinxveld zal worden uitgebreid en gerenoveerd. De totale kosten worden geraamd op ruim 917.000 gulden.

De gemeenteraad heeft hiervoor een eenmalige bijdrage van 182.500 gulden beschikbaar gesteld. Ook werd ruim 60.000 gulden, het bedrag wat nog over was om het exploitatietekort in 1982 te dekken, beschikbaar gesteld. Verder besloot de raad om jaarlijks een subsidie van maximaal 140.000 gulden beschijtbaar te stellen voor het dorpshuis. De tweemansfractie van de PvdA stemde tegen deze subsidie omdat het stellen van een maximumgrens de PvdA te ver gaat. Het raadsbesluit van 25 mei 1982. waarin de raad definitieve medewerking voor de uitbreiding van het dorpshuis hccfl verleend is door de raad ingetrokken, Realiteil.szin heeft het stichtingsbestuur van het dorpshuis doen besluiten om terug te komen op eerder reeds goedgekeurde plannen. Er waren namelijk diverse zaken niet in het totaal bedrag inbegrepen waardoor financiële moeilijkheden in de toekomst zouden kunnen ontstaan. Veel meer dan voorheen wordt in het nieuwe plan nu de nadruk gelegd op modernisering van het bestaande gebouw. De grote zaal zal worden verhoogd en uitgebreid met een vast podium. Ook zal een van do kleine zalen worden uitgebreid. Een multifunctioneler gebruik van het gebouw zal in de toekomst mogelijk zijn. Het stichtingsbestuur verwacht na de renovatie dat de exploitatie met 75 procent zal stijgen. Alle fracties in de gemeenteraad vonden dit te optimistisch gesteld en zette daar dan ook hun vraagteken. het dorpshuis. Ook nu wilde de SGP zich inzetten om van het „Drijvershof" een multifunctioneel gebouw te maken. Verder stelde de SGP'er dat zijn fractie nimmer akkooi'd zal gaan met activiteiten in het dorpshuls, welke een Godontcrend karakter hebben of een aanstoot vormen voor het reformatorisch volksdeel. Do SGP is van mening dat het dorpshuis momenteel niet meer is dan een dorpscafé waar ook nog een zaal kan worden -gehuurd. Do heer Haeser was verheugd dat hot stichtingsbestuur nu alles in het werk stelt om uit deze situatie te komen.

De heer O. Sierksma was van mening dat de verenigingen altijd veel te weinig gebruik hebben gemaakt van het dorpshuis. Verder ging hij schoorvoetend akkoord met het voorstel.

De VVD'cr J. Huisman hoopte dat het dorp,shuis gespaard zal blijven voor de „Hardinxveldse oplossing: om financiële redenen enkele dagen dicht." Diverse fracties wensten het stichtingsbestuur veel succes toe bij de exploitatie van het dorpshuis. Wethouder D. Vonk (Groep Vonk) zei dat ér maar een keuze is door nu het dorpshuis te renoveren en uit te breiden of anders af te breken. Hij hoopte dal de verenigingen die in het verleden wel van het dorpshuis gebruik maakten weer snel terug zullen komen .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.