+ Meer informatie

DE VREUGDE VAN GOD

3 minuten leestijd

Verschillende andere recensenten van dit boek van John Piper merken in hun bespreking op dat dit werk deel is gaan uitmaken van hun meest geliefde lectuur. Ik kan niet anders dan mij daarbij aansluiten. Dit boek is zowel meeslepend als diepzinnig, in de meest letterlijke zin theologisch en door en door Bijbels. Het was voor mij de inspiratiebron voor een serie preken over Gods ‘welbehagen’, want dat is de onder ons gebruikelijke uitdrukking voor wat Piper Gods ‘vreugde’ noemt. Overigens levert het gebruik van dat laatste woord meteen voordelen op. Je realiseert je dat zaken waar wij mensen vaak problematisch mee omgaan - zoals Gods verkiezing - vanuit God gezien een zaak van diepe vreugde is. Dat op zich geeft al de nodige stof tot nadenken.

Piper neemt zijn uitgangspunt in een uitspraak van Henry Scougal: ‘De waarde en voortreffelijkheid van de ziel is afhankelijk van wat ze liefheeft’. Die gedachte heeft Piper toegepast op God Zelf. Vanuit het verlangen om Hem (beter) te leren kennen, besloot hij zich te gaan verdiepen in datgene wat God liefheeft. Anders gezegd: waarin God Zich verblijdt en waarop Hij Zich verheugt. De meditatie over die vragen, met de Bijbel kennelijk steeds binnen handbereik, levert een negental aspecten van Gods vreugde op. Gods vreugde in Zijn Zoon, in alles wat Hij doet, in Zijn schepping en Zijn faam. Gods vreugde, die vervolgens ook uitkomt in Zijn verkiezing en in het ‘breken’ van Zijn Zoon. In het hoofdstuk over het borgwerk van Jezus, de Zoon van God, treffen we een aangrijpende gelijkenis aan over een vader en een zoon die door zelfopoffering een land vol slaven bevrijden van een wrede dictator. Eén van de gedeelten uit Pipers boek die je niet zonder ontroering kunt lezen. Tenslotte behandelt de schrijver Gods vreugde in Zijn zegen voor wie alles van Hem verwachten, Gods vreugde in het gebed van de oprechten en in persoonlijke gehoorzaamheid en publieke gerechtigheid.

Wie de onderwerpen overziet, die in dit boek behandeld worden, zal meteen begrijpen dat er ontzaglijk veel geboden wordt, waar je in je persoonlijke geestelijke vorming én in je ambtswerk je winst mee kunt doen. Wilt u bijvoorbeeld meer zicht krijgen op de diepte van de verzoening door Christus? Wilt u handvatten voor het pastorale gesprek over verkiezing en verwerping? Wilt u voor uzelf of voor anderen bruikbare gedachten die verder kunnen helpen in worstelingen met Gods leiding? Wilt u mensen die aan het bestaan van de hel twijfelen, Bijbels onderwijs geven? Stuit u persoonlijk of ambtelijk op vragen over gebedsverhoring? Lees ‘De vreugde van God’ en u zult er ongetwijfeld uw winst mee doen. Nogmaals: de prominente plaats die het citeren en het verklaren van de Heilige Schrift in dit boek ontvangen, is één van de redenen dat het zo’n verrijkende ervaring is om het te lezen.

Is er dan helemaal geen kritiekpuntje te noemen? Uiteraard is ook dit boek niet volmaakt, dat geldt immers alleen Gods Woord. Achterin het boek is een register van geciteerde persoonsnamen toegevoegd, voornamelijk bestaand uit schrijvers uit wier werk Piper geput heeft. Uit dat register blijkt, wat je ook op andere momenten ontdekt, dat de schrijver zich nadrukkelijk een leerling weet van Jonathan Edwards, de 18e eeuwse prediker van de Great Awakening. Ik had het persoonlijk niet erg gevonden als ook andere (reformatorische en puriteinse) theologen het referentiekader voor dit werk hadden gevormd. Maar dat neemt de waardering voor De vreugde van God niet weg. Neem en lees, voor uw persoonlijke en ambtelijke toerusting.

N.a.v. John Piper, De vreugde van God, Uitg. Van Wijnen, Franeker 2012, 316 blz., € 22,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.