+ Meer informatie

Problemen bij opleidingen landmacht

Knellende defensiebegroting en tekort aan technici speelt krijgsmacht parten

6 minuten leestijd

AMERSFOORT/DEN HAAG — Ruim een week geleden heeft de christelijke militairenorganisatie Facom aan de bel getrokken over slechte beroepsopleidingen bij de koninklijke landmacht. Directe aanleiding was de toestand zoals die heerste op de Utrechtse Kromhoutkazerne.

De klachten, die geen gehoor vonden bij de leiding, kwamen neer op een tekort aan instructeurs, het ontbreken van en verouderd lesmateriaal en slechte huisvesting. Reden voor ons eens wat dieper in deze materie te duiken. Wij hadden een gesprek "met Facom-bestuurder Visser, overste Thomas van de afdeling personeelsplannen en majoor Dijkstra van het Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht (COKL).

Uit dit gesprek bleek dat een knellende defensiebegroting en een tekort aan technisch geschoold personeel de landmacht ernstig parten spelen. De vertechnisering van het leger heeft een grotere behoefte doen ontstaan aan technisch geschoold personeel. Want zonder deskundigen verliest zelfs het meest geavanceerde oorlogswapen zijn functie.

Nieuw materieel

Facom-bestuurder A. Visser is van mening dat defensie teveel heeft geïnvesteerd in nieuw materieel en daarbijde opleidingen enigszins heeft verwaarloosd. Hij noemt daarbij als voorbeeld dat thans in het leger een geheel nieuw type dieselmotor is geïntroduceerd terwijl in de Kromhoutkazerne het aan Instructieboeken en gereedschap ontbreekt. Op de Utrechtse kazerne is het Opleidingscentrum Techni,sche Dienst gevestigd. Op het OCTD worden tal van technische opleidingen verzorgd.

"Wij willen deze problemen in het geheel niet bagatelliseren", zo zegt majoor Dijkstra. ,,Wanneer je echter beseft dat wij in de Kromhout zo'n 200 verschillende opleidingen verzorgen dan is het natuurlijk wel logisch dat op een zeker moment wel eens moeilijkheden zijn bij een bepaalde opleiding. Voor een nieuw type voertuig zijn tientallen verschillende soorten documentatie nodig. Al met al is dat een gigantische operatie. Vooral wanneer je bedenkt dat wij de afgelopen jaren een grote hoeveelheid nieuw materieel, in vrij korte tijd hebben ingevoerd. Dan is het best mogelijk dat een bepaald facet vertraging oploopt. In geen geval kun je zeggen dat het schering en inslag is", aldus majoor Dijkstra.

Lesmateriaal

Is het lesmateriaal dan niet verouderd? Majoor Dijkstra: ,,Wij gebruiken voor een groot gedeelte buitenlands materiaal dat wij zelf vertalen. Dat zou betekenen dat ze in het buitenland ook verouderd zouden zijn. Bovendien kun je een bedrijf als de krijgsmacht niet vergelijken met een burgerbedrijf. Zodoende heb je geen duidelijke aanwijsbaarheid voor verouderd materiaal omdat je moeilijk kunt vergelijken", zo meent hij.

„Er onbreekt ook materiaal op opleidingsinstituten", zo zegt Visser. „Er zijn mij tal van verhalen bekend van instructeurs die zelf allerlei lesmateriaal hebben aangeschaft, voor tal van dingen is gewoon geen geld. Dan kun je wel zeggen „hét heeft de aandacht van de leiding", maar dat is al jaren zo en de mensen die daar werken, moeten wel verder. Door het tekort aan instructeurs worden de klassen veel groter met alle gevolgen van dien. Samenvattend moet je gewoon steli len dat het de opleidingen in geen geval ten goede komt. Wanneer je nieuw materieel laaf instromen maar de opleidingen houden geen gelijke tred dan zul je dat op een zeker moment moeten bekopen. Dat is hetgeen waar wij defensie mee confronteren", zo stelt Facombestuurder Visser.

Overste Thomas meent inderdaad dat de landmacht te kampen heeft met een tekort aan technisch personeel. ,,Je zit in een bepaalde vicieuze cirkel. Wij komen technische mensen tekort. Daardoor moeten we gaan opleiden. Dat kost veel tijd maar dat vergt ook veel van de instructeurs doordat die met grotere klassen en dergelijke komen te zitten. Bovendien hebben wij grote moeite met het verwerven van technici voor de krijgsmacht. .Mensen zoals MTS-ers zijn bijzonder moeilijk te krijgen omdat die op de ,,gewone" arbeidsmarkt ook erg gewild zijn. Daarnaast zitten wij nog altijd met een extra probleem omdat wij van die technici ook nog eens militairen moeten maken. Dat kost je ook nog eens extra tijd. We kunnen niet ontkennen dat dit voor ons inderdaad een groot probleem is." Overste Thomas vindt echter dat het beslist niet zo is dat de krijgsmacht met de handen in het haar zit. ,,Je kunt alleen niet stellen dat dit makkelijk met geld opgelost kan worden".

Huisvesting

De heer Visser deelt die mening echter niet. ,,Veel instructeurs maken erg lange dagen, hebben extra werk door de onderbezetting. Terwijl de beloning daar niet in verhouding tegenover staat", zo zegt hij. Kun je stellen dat instructeursbaantjes niet erg gewild zijn? Visser: ,,Die kant gaat het zeker wel op.' Een ander punt op de opleidingsinstituten is de slechte huisvesting. Ik heb daar voorbeelden van gezien op de Kromhout die ronduit beschamend te noemen zijrt. Al jaren staan er bepaalde plannen op stapel. Je hooort er alleen nooit meer iets over. De gezondheid van de mensen wordt in heel veel gevallen ondergeschikt gemaakt aan de kosten. Dat kan gewoon niet. Je kan dan wel allerlei nieuw materiaal aanschaffen, maar je mensen moet je wel op de eerste plaats stellen".

Visser vervolgt, ,,het absurd te stellen dat de defensiebegroting vergroot kan worden. Dat is maatschappelijk niet haalbaar. Maar je zult dan gewoon een ander beleid moeten gaan voeren. In 1974 heeft het parlement naar aanleiding van de nota "Om de veiligheid van het bestaan" gekozen voor meer investeren en minder exploitatie. Destijds, politiek gezien een juiste beslissing. Ik vind dat thans bijstelling nodig is. De situatie is nu veranderd".

Bij Defensie vindt men dit een te eenvoudige voorstelling van zaken. De problemen zijn volgens hen niet alleen op te lossen met meer geld. Majoor Dijkstra en overste Thomas stellen dat ieder jaar bijvoorbeeld tal van werken worden uitgevoerd voor verbetering van de huisvesting van militairen en dergelijke. „Je zit echter met een verouderde toestand", zo zegt overste Thomas, „de meeste kazernes stammen uit tijden dat de normen heel anders lagen dan nu. Je kunt dat allemaal niet plotsklaps veranderen. Als je iedgr jaar een bepaald gedeelte van een kazerne vernieuwt zijn er altijd nog mensen die te maken hebben met het „oudste spul". Dat kan niet anders Iedereen vindt zijn pijn de ergste. Waarbij wij wel heel duidelijk willen stellen dat het voor de mensen die het betreft een nare situatie is. Hun werk- of leefomstandigheden konden beter, dat is gewoon realiteit".

Lijntje

,,De Facom is echter van mening dat de mensen al jaren aan het lijntje worden gehouden. Op tal van punten. Er is nergens geld voor, alleen voor nieuw investeringen", zo zegt Visser. ,,De politieke beslissing zal moeten worden genomen om nieuwe prioriteiten te stellen. Dan kan er daadwerkelijk iets veranderd worden, anders blijft het zoal het nu is: een wirwar van bureaucratie waarbij vooral de lageren in de militaire organisatie het moeten ontgelden" zo stelt de bestuurder.

Majoor Dijkstra meent dat dit allemaal niets nieuws is. ,,Al jaren woekeren wij met ons geld. Wij hebben ook binnen COCKL de doelstelling dat iedere gulden van de Nederlandse belastingbetaler zo goed mogelijk moet worden besteed. Wij stellen nu al prioriteiten. Alle projecten worden getoets aan een aantal criteria. Pas wanneer duidelijk is dat men aan voorwaarden zoals Navo-verplichtingen, dienstbelang, volksgezondheid, operationele inzetbaarheid en dergelijke voldoet komt een project in aanmerking voor uitvoering".

Kan er nu gesteld worden dat er door alle perikelen niet goed opgeleid personeel wordt afgeleverd? Visser: „Dat gaat mij te ver maar er zal wel duidelijk iets moeten worden veranderd anders komt het zover". Overste Thomas meent dat „wanneer een instituut dat moet toegeven men wel blijk geeft van jarenlange ondeskundigheid. Wij hebben problemen, die soms voor de mensen in kwestie best vervelend zijn, maar de kwaliteit van onze mensen, afgemeten aan andere landen, is zonder meer uitstekend te noemen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.