+ Meer informatie

Vraag om „nieuw hart" Bijbels spraakgebruik

Drs. Hoek voor zondagsscholen:

3 minuten leestijd

NIJKERK — Drs. J. Hoek heeft zaterdag voor de Bond van Ned. Herv. zondagsscholen op geref. grondslag een goed woord gedaan voor het spraakgebruik „een nieuw hart vragen". De Bond kwam bijeen in „De Schakel" te Nijkerk. Drs. Hoek, hervormd predikant te Veenendaal, sprak over „een nieuw hart - hoe vertel je dat aan kinderen?"

Het gaat in de zondagsschoolvertelling mede en met name om verkondiging die geloof en bekering vraagt. In de verhalen moet doorklinken een appèl op de harten van de kinderen, aldus drs. Hoek..Nu gaan er wel stemmen op dat we de jongens en meisjes niet met zo'n zwaargeladen begrip aan boord moeten komen als het „vragen om een nieuw hartje".

Men zou de Bijbelverhalen zonder meer moeten doorvertellen of een ander woordgebruik moeten hanteren, zoals het „houden van de Heere Jezus" of „luisteren naar Gods stem". Drs. Hoek noemde het vragen om „een nieuw hart" echter een centrale Bijbelse categorie. Het gaat niet slechts om een uitdrukking, aldus drs. Hoek over zijn thema, het onderwerp bepaalt de noodzaak van verzoening met God.

Het hart
Het hart duidde hij aan als „de innerlijke leidinggevende macht van het menselijk leven, een belevings- en operatiecentrum". Het hart is het innerlijk wezen van de ziel. De richting van het hart bepaalt alle handelingen ten goede of ten kwade. In de bijbel gaat het bij gebruik van het woord „hart" niet alleen om het emotionele, maar ook om het denken en het willen.

In Gods Woord, aldus drs. Hoek, vinden we de roeping om de Heere te dienen met een volkomen hart, dat is in getrouwheid en waarheid. Maar juist ten aanzien van het hart brengt de Schrift de catastrofale gevolgen van de zondeval naar voren. De grote ommekeer tot God, de wending van de bekering, zal dan ook standpunt en uitgangspunt moeten hebben in het hart. Door Gods herscheppende genade wordt het hart de motor van het nieuwe leven.

De Schrift spreekt niet alleen op vele plaatsen van het hart van de goddeloze, maar ook van het in beginsel herschapen hart van de gelovigen. In de belijdenis van onze kerk, aldus drs. Hoek, worden deze schriftuurlijke lijnen getrouw weergegeven en saamgevat. Zo spreekt het doopformulier over de vernieuwing des harten als noodzaak, belofte, roeping en bede.

Eenzijdig
Schroom niet, aldus de Veenendaalse predikant, van tijd tot tijd de uitdrukking „een nieuw hartje" te gebruiken. Het gaat hier immers om een zeer centrale Bijbelse categorie. Het gaat om de héle mens als nieuwe schepping voor Gods aangezicht. Andere uitdrukkingen richten zich eenzijdig of óp het gevoel óf het verstand óf de wil.

Drs. Hoek benadrukt echter wel tegelijk de noodzaak om uit te leggen wat wij met de uitdrukking bedoelen zodat deze niet tot afgesleten term wordt. Een al te letterlijke opvatting roept immers bij de kinderen allerlei misverstanden op. De zondagsschoolvertelling dient een pastoraal element te bevatten. Vanuit de Bijbelverhalen zélf zal de verteller met telkens andere woorden duidelijk moeten maken wat het inhoudt een nieuw hartje te ontvangen. Wij moeten niet de veelkleurigheid van de Schrift in schema's persen en oppassen voor stereotiepe formuleringen, aldus Hoek.

Genadeverbond
De achtergrond van dat spreken ligt in een Bijbelse benadering van het genadeverbond. Met de spanning van de tweeërlei kinderen des verbonds, verbondszegen en verbondswraak is niet gezegd dat alles onzeker is geworden. Neen, aldus drs. Hoek, er is de zekerheid en vastigheid van Gods verbond en woorden. Hij wees daarbij op Ledeboers klein vragenboekje voor kinderen waarin het zelfde grondpatroon ligt als in ons doopformulier: de grond van het gebed ligt in de door de doop bezegelde belofte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.