+ Meer informatie

BOEKENNIEUWS

3 minuten leestijd

Stemmed uit Geneve, preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn, bundel IV. Uitgave van de Gereformeerde Bibliotheek te Meeuwen (N.Br.).

In deze bundel zijn opgenomen een paar geschriften van Calvijn, waarin hij afrekent met de vrijgeesten van zijn dagen. Calvijn doet dit op een wijze, waaruit blijkt zijn inzicht in de Schrift en zijn grote onderscheidingsvermogen. Hij is scherp in zijn bestrijding en spaart deze dwaalgeesten niet. Hij schrijft b.v. op biz. 481: „Maar het gehele doel van die mensen is de hemel en de aarde te vermengen, alle religie te vernietigen, alle kennis uit het verstand van de mensen weg te nemen, de gewetens te verdoven en geen enkel onderscheid over te laten tussen de mensen en de dieren”.

Het gaat er r’alvijn steeds weer om de Schrift te laten spreken en zo voor de waarheid te strijden.

We kunnen ook deze bundel van harte aanbevelen. Wat Calvijn schrijft heeft ook in deze tijd nog zijn betekenis. De prijs blijft nog f 2,50 per bundel.

Dr. H. F. Kohlbrugge: De tabernakel en zijn gereedschappen. Uitgave van T. Wever, Franeker.

Het gaat hier om een tweede, ongewijzigde (foto-mechanisme) druk, die letterlijk gelijk is aan de eerste uitgave van 1884. Het boek bevat 28 leerredenen, die Kohlbrugge gehouden heeft in de jaren 1857-1859. De eerste 7 preken behandelen de eigenlijke tent met het voorhof. De volgende 9 verklaren de Ark des verbonds, de gouden kandelaar en de tafel der toonbroden. De nrs. 17-25 handelen over het brandofferaltaar met zijn gereedschap en de laatste 3 over het wasvat.

„Het gewichtige van het onderwerp en de behandeling er van door een Godgeleerde als Dr. Kohlbrugge mogeook in ons land velen aantrekken tot het lezen en overdenken dezer leerredenen, terwijl wij niet twijfelen of alien, die het om de Christus gaat en om Zijn gerechtigheid, die een oog en hart voor Hem ontvangen hebben, en die ’t bij het lezen van de Heilige Schrift, inzonderheid vande boeken des Ouden Testaments, te doen is om Hem te zien, zoals Hij door de Heilige Geest voor het oog der gemeente in de ceremonifin en andere plechtigheden der wet was afgeschaduwd, zoals Hij waarlijk is, zullen dezelve niet onbevredigd ter zijde leggen, maar ondervinden, dat zij voor al wie hongert en dorst naar de gerechtigheid een rijke troost bevatten”.

Zo lezen we in het voorbericht van September 1884. We willen ons daarbij aansluiten. Kohlbrugge heeft natuurlijk met zijn verklaring niet het laatste woord gesproken, maar het mag niet worden ontkend, dat hij in deze preken veel geeft ter lering en ter overdenking. De uitgever deed er goed aan ook dit werk van Kohlbrugge in samenwerking met de Vereniging tot uitgave van Gereformeerde geschriften opnieuw uit te geven. Het boek telt 362 biz. en kost thans gebonden f 16,50. Met ingang van 1 maart a.s. wordt de prijs f 19,50Het is dus wel van belang spoedig tot bestelling over te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.