+ Meer informatie

Geen liefdadigheid in Derde wereld maar gerechtigheid

OTTO DE BRUIJNE VOOR TEAR FUND:

3 minuten leestijd

AMERSFOORT — Waar staat Tear Fund, links of rechts? Aan geen van beide zijden. De diepste motivatie voor ons doen is de navolging van Jezus, onze gerechtigheid. Aldus zaterdagochtend drs. J. van Barneveld, directeur van de Stichting Tear Fund Nederland, tijdens een conferentiedag in Amersfoort in het kerkelijk centrum „De Brug". Van Barneveld sprak over „Bijbelse sociale gerechtigheid: barmhartigheid en gerechtigheid in navolging".

Tear Fund — „The Evangelical Alliance Relief" — is de internationale hulporganisatie van evangelische zendingen. Daarbij gaat het om „armen en hongerigen brood te verschaffen". Tear Fund heeft in ongeveer vijftig landen, meestal in de derde wereld, hulpprogramma's.

In de Bijbel
Niet alleen in onze tijd, aldus Van Barneveld, klinkt de roep om sociale gerechtigheid, wordt gesproken over de rechten van de mens, roept men om gerechtigheid rond abortus en ten aanzien van scheuringen in de gemeente. Ook in de Bijbel klinkt de schreeuw om gerechtigheid.

De Bijbelse gerechtigheid heeft als kenmerk dat allereerst Gods wegen bewaard moeten worden. Dat geldt zowel Israël waar de wetgeving was gericht op Gods recht, op recht voor de naaste, voor de arme en waarin gewaakt werd voor onrechtvaardige structuren, als de Nieuwtestamentische gemeente.

Gerechtigheid is de vastigheid van Gods troon en behoort ook het fundament te zijn van al ons werken en bezig zijn in ons gezin, met onze kinderen en in de samenleving. De enige Weg is echter niet het doen van de wet, maar Jezus die aan Gods recht voldeed, aldus Van Barneveld. Een wedergeboren christen maakt ernst met zo'n heil en gaat in Zijn voetstappen daarheen waar nood is, ellende, zondaren, gevangenen, ontrechten en paria's. Wij zijn immers door Jezus gezonden zoals hij door Zijn Vader was gezonden.

Jezus volgen betekent kruisdragen ten aanzien van het eigen vlees, de gemeente en de wereld. De prioriteiten van ons bezig zijn worden bepaald door Gods Geest, Zijn Woord en de bestaande situatie, aldus Van Barneveld, biddend, Bijbellezend en luisterend.

Ethiek
Zaterdagmiddag sprak O. de Bruijne over „armen en rijken ontmoeten elkaar". Dat betrof de ethiek van de hulpverlening in de Derde wereld. Wat gebeurt er wanneer geld wordt gepompt in de Derde wereld? In hoeverre gaat de Westerse wereld eigen hulpstructuren inbouwen? Is het juist om te werken met gironummers vergezeld van afbeeldingen van stervende kinderen?

De fondswerver, zo zei De Bruijne, is de vertegenwoordiger van de ontvanger die niet spreken kan. Diens waardigheid en intenties moeten in onze publiciteit tot uiting komen. Wanneer dan ons geven het doen gerechtigheid is, horen daar geen van afbeeldingen van stervende kinderen bij.

De gever moet immers de ander bevrijden en niet beknellen. Zo deed ook Christus. De ontvanger moet kunnen teruggeven. De jonge kerken hebben ons iets te leren. Ze leren ons delen: het is zaliger te geven dan te ontvangen. De grond van het hele diakonaat, aldus De Bruijne, is niet liefdadigheid maar gerechtigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.