+ Meer informatie

DE ZIN DER GESCHIEDENIS

2 minuten leestijd

We komen tot enkele conclusies. Allereerst en vooral: er is voor de Christen een zin in alle gebeuren. Christus is de zin, het doel der geschiedenis. De grote overwinning is reeds behaald; de definitieve zege wacht nog, maar komt zeker! Dat kan en moet ons in het dijkwijls benauwende en verwarrende van alle g-ebeuren de belangrijkste troost zijn. niet wil schuldig keuren. Nieuwpoort tot Hegel. Maar er blijkt wel een wereld van verschil tussen de Schrift en Marx of Hegel. Hegel ziet de wereldgeschiedenis als de ontvouwing van de Geest: God is in de geschiedenis werkzaam.

Een tweede gevolgtrekking. Vroeg de klassieke' (Griekse) geschiedschrijver: „Hoe is het zo geworden?", de moderne vraagt: „Hoe zal het verder gaan?" Deze aandacht voor de toekomst heeft de Westerse mens te danken aan de joods-christelijke eschatologie die het begrip historein naar de toekomst heeft omgebogen.

Evenwel, bij Hegel en andere filosofen van het Idealisme is God niet de Leidsman , der geschiedenis! Marx was een Jood, zijn bondgenoot Engels zoon van een piëtist. Ook het marxisme ziet het wereldgebeuren als een evolutie-proces, op weg naar de aardse heilstaat. Zonder de joods-christelyke toekomstvisie is de marxistische theorie ondenkbaar; ze is er tegelijk de meest

Dit eschatologische motief vinden we terug van Jesaja tot Marx, van Augustinus afschrikwekkende vertekening van. ds. J. van der Vlies

Trouwens, alle progressief denken by evolutionisten en utopisten is in feite geseculariseerd joods-christelijk gedachtengoed. Friedrich Nietzsche heeft dat begrepen en er radicaal mee afgerekend door zijn leer van de eeuwige wederkeer: „Knmun ist der Pfad der Ewigkeit"!

Ten slotte, God' leidt de geschiedenis. Zijn Rijk is het doel, de zin van aUe gebeuren. Het zal ten voUe doorbreken naar Zijn betrouwbare belofte. De beslissende overwinning' is reeds behaald. De definitieve zege komt gewis. Dat is „Victory-day", de. grote toekomst waarnaar de christen uitziet met reikhalzend verlangen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.