+ Meer informatie

Daar zijn in onze spreektaal

4 minuten leestijd

RONDKIJK

Daar zijn in onze spreektaal sommige zegswijzen en uitdrukkingen, die een verfijnde spot inhouden tegen God en Zijn dienst. Verfijnd, waardoor we er vaak geen erg in hebben bij het gebruik. Zo is een dikwijls gebruikt gezegde: , , De deugd in 't midden", wanneer men met z'n drieën op pad is. Ogenschijnlijk schuilt in die uitdrukking'geen kwaad; wanneer men er echter op gewezen wordt, dat het afgeleid is van de kruisiging, waar eens de Deugd in 't midden hing — en dan Deugd met een hoofdletter! — dan denkt men er anders over. Uw rondkijker werd er als jongeman eens op gewezen, toen hij die uitdrukking gebruikte t.o. een Godvrezende grijsaard, die bij een wandeling in 't midden werd genomen. Wat lag de Naam van de Gekruisigde hem teer aan het hart! Die Naam was voor hem een uitgestorte olie en hij wees ons er op, hoe Satan er op uit is om zelfs in op 't oog onschuldige spreekwijzen zich tegen God en Christus te stellen. , , Als men het niet weet, doet men er geen zonde aan" — zal men zeggen, maar ik heb de uitdrukking, na er op gewezen te zijn, nooit mèer gebruikt.

De lijdensweken zijn nog maar kort achter de rug, daar staan ook veel spotternijen mee in verband. De vorst der duisternis heeft al zijn tormenten van spot, hoon en laster over het gezegende Hoofd van de lijdende Borg uitgegoten en daartoe mensen gebruikt.

Neem de bespottingen van de Joden, maar ook wat de krijgsknechten Hem hebben aangedaan. Zij zetten Hem een doornenkroon op, trokken Hem een blinkend kleed aan en gaven Hem een rietstok in Zijn hand om Hem die de Koning van hemel en aarde is, als koning voor te stellen. Dat werk zet satan nog voort. We hebben in de lijdensweken de beruchte Aprilgrappen, die in feite daarop zien. Van ouds was het de gewoonte dat men in April iemand voor de gek mocht houden. Zo is er een oud versje (In Rapiarys)

„Men sal nemmeer liegen, , , No enen anderen bedriegen, „Maar op den eersten dach in Aprille „Liegt een so veel als hi wille.

Met die Aprilgrappen worden soms de schuinste stukjes uitgehaald, met de bedoeling om iemand te kleineren, te beledigen of in een bespottelijk daglicht te stellen. Afgezien dat het op het bespotten van Christus zou zien, is het toch al minderwaardig nu aan dat liegen en bedriegen mee te doen.

We moeten er altijd erg in hebben, dat Satan zijn sinister werk voortzet. Het is een overwonnen vijand; de strijd tegen het Vrouwenzaad, zet hij echter tot aan het eind der eeuwen in toenemende hevigheid voort. Nu ik het over sommige verkeerde zegswijzen heb, wil ik er meteen eens op wijzen, hoe sommige mensen in de omgangstaal telkens aanloopjes nemen met Bijbelse uitdrukkingen. Zij menen daardoor geestig te zijn. , , Zo arm als Job" — „zo bedrijvig als Martha" — hij slacht Bileams' ezel — een stuk vlees voor Benjamin —

hij zit in Abrahams' school (een goed leven leiden) en tientallen dergelijke uitdrukkingen meer. Er zijn kerkelijke mensen, die het gebruik als de gewoonste zaak van de wereld beschouwen, terwijl daardoor het heilige Woord van God platvloers wordt gemaakt. Van toepassing op dit alles is zeker, wat de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde gezegd heeft: Laat uw woord zijn ja, ja; neen, neen — wal boven deze is, is uit de boze!" (Matth. 5 : 37). Het is natuurlijk niet mogelijk om alleen met deze twee woorden door de wereld te gaan. Maar het is een ernstige waarschuwing dat we zeer voorzichtig dienen te zijn. De bede van David mocht ons maar steeds eigen zijn: , Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen. Neig mijn hart niet tot een kwade zaak, om enige handel in goddeloosheid te handelen met mannen die ongerechtigheid werken en dat ik niet ete van hun lekkernijen."

RONDKIJKER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.