+ Meer informatie

De baby, kleuter en het oudere kind als weggebruiker

5 minuten leestijd

Dat baby's en kleuters wegrgrebruikers z^n, bl^kt alleen al uit het feit dat de laatse Jaren ong'eveer 40% van alle kinderen die tussen 0-14 Jaar verongelukken in het verkeer, Jongeer z^n dan 6 Jaar.

Plotseling de weg oversteken is daarvan oorzaak nr. 1. Algemene oorzaken zijn: te jong alleen op straat spelen of naar school gaan; te jong alleen op (kinder)fietsje rijden; het onbeschermd zitten in auto's.

De voornaamste oorzaak van de aan deze kinderen overkomen ongevallen ligt in hoofdzaak bij de ouders. Zij realiseren zich vaak onvoldoende de ook in de nabijheid van de ouderlijke woning dreigende gevaren voor het jonge kind en nemen ter afwending daarvan geen of te weinig voorzorgsmaatregelen. Niet zelden zijn de ouders zelf directe oorzaak van een aan hun kind overkomen ongeval. Het gfebruik van voetpaden

Goed voorgaan doet goed volgen. Daarom is het belangrijk dat ouders en opvoeders zelf het goede voorbeeld geven. Een ouder die met zijn kind door het rode voetgangerslicht loopt, onderschat de negatieve invloed die van deze daad tiitgaat op het Mnd.

Vaak stellen moeders met kinderwagen hun kind aan directe gevaren bloot door bijvoorbeeld geen gebruik te maken van het aanwezige voetpad maar met de kinderwagen te lopen op de rijweg. Het is heel belangrijk voortdurend onze kinderen er op te wijzen dat zij van de voetpaden gebruik moeten maken.

Het kind in het verkeer vraagt de aandacht van iedereen. Niet alleen van de gemotoriseerde weggebruiker omdat het kind elk ogenblik de weg kan oversteken, vlak voor hem langs; niet alleen van de bestuurder bij het gevaarlijke achteruitrijden in de buurt van spelende kinderen, maar ook van vader en moeder die op het voetpad naast de drukke rijweg hun kind aan de hand geleiden. Niet zelden rukken kinderen zich plotseling los of ontsnappen aan de aandacht van de ouders en lopen plotseling de gevaarlijke rijweg op, hetgeen vaak ernstige gevolgen heeft. Het kind op de autoped

Een aantrekkelijke en vlugge verplaatsingsmogelijkheid voor kinderen is de autoped of step. Deze wordt niet meer alleen gebruikt om wat in de omgeving van het ouderlijk huis rond te rijden. Veel kleuters en ook grotere kinderen gaan per autoped naar school of maken daarmee voor plezier behoorlijke afstanden langs wegen en straten. Vooral deze kinderen dient te worden geleerd op het voetpad en van de gevaarlijke rijweg te blijven. Een op de rijweg steppend kind dat plotseling van richting verandert (hoe zijn kinderen!) kan onmogelijk door een op korte afstand genaderde auto worden ontweken. De gevolgen...? Vult u zelf maar in en denk dan aan uw eigen kind. Het oversteken vanaf het verhoogde voetpad kan nooit zo plotseling zijn. Leer daarom kinderen steppen en spelen op het voetpad. Maar ook, dat zij hun step niet overal mogen laten slingeren zodat anderen er over kunnen vallen. Het meevoeren per (brom)fiets

Uit veiligheidsoverwegingen is bepaald dat fietsers boven 18 jaar bij uitzondering twee kinderen mogen vervoeren, mits geen van beiden ouder is dan tien jaar. Dat mag echter alleen als de kinderen op een veilige en doelmatige zitplaats zijn gezeten met voldoende steun voor de rug, handen en, voeten. Personen (kinderen) beneden achttien jaar mogen per fiets een persoon vervoeren die niet ouder mag zijn dan de bestuurder zelf. De oudste moet dus besturen. Er is geen minimumleeftijd hoe oud kinderen moeten zijn om een ander kind te laten meerijden. Maar het mag alleen als het (oudste) kind, dat bestuurt, goed kan fietsen.

Het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders moet voorkomen dat kinderen op nog te jeugdige leeftijd andere kinderen in het gevaarlijke verkeer per fiets meevoeren. Slingerende kinderen op de fiets zijn al vaak slachtoffer geworden van het overige verkeer dat hen niet meer kon ontwijken.

Voor bromfietsers geldt dat men nooit meer dan een persoon (kind) mag vervoeren, ongeacht de leeftijd. Dus ook geen twee kinderen zoals onder bepaalde voorwaarden wel mag op de fiets. Ook geen moeder èn kittdl Een op de bromfiets meegevoerd kind beneden tien jaar moet behalve voetsteunen aan weerszijden van het voertuig voldoende steim hebben voor rug en handen. Doordat beide voeten (ook voor oudere personen) moeten rusten op de voetstetmen is de zogenaamde amazone-zit '(beide benen aan een kant van het voertuig) verboden. De klnder-zitplaats in auto's

Doordat de verkeerswetgeving zich niet alleen bepaalt tot een vlotte doorstroming en afwikkeling van het verkeer, maar ook en vooral zich richt op de veiligheid van de weggebruikers, ook die van kinderen, zijn onder meer bepalingen gemaakt ten aanzien van het meevoeren van personen in auto's.

Om volledig te zijn: Naast of vóór de bestuurder van auto's mag zich geen persoon bevinden die niet op een normale zitplaats is gezeten. Indien naast de bestuurder een of meer personen zitten, moet de vrije zitplaatsruimte voor de bestuurder 66 cm bedragen, waarvan de helft aan weerszijden van het stuurwiel; voor ieder ander persoon is die 40 cm.

Voor kinderen beneden 12 jaar behoeft die ruimte slechts 30 cm te bedragen, dit geldt alleen voor personenauto's; niet voor vrachtauto's en autobussen.

Kinderen zitten uit veiligheidsoverwegingen altijd achterin; kleine kinderen bovendien liefst nog in een gordel of zitje. Voor baby's is de meest veilige manier de reiswieg. Ten aanzien van kinderen is overigens bepaald dat zich voor of naast de bestuurder geen kind Jonger dan 12 jaar mag bevinden. Alleen kinderen tussen 6 en 12 jaar mogen dat wanneer zij gebruik maken van een autogordel die het bovenlichaam niet omsluit. (Dus wel met de heupgordel.) Kinderen beneden 6 jaar mogen dus op geen enkele wijze voorin zitten! Plotseling stoppen of een aanrijding hebben al heel wat voorinzittenden tegen en door de voorruit doen belanden met alle ernstige gevolgen van dien. Daarom ook de verplichte autogordel, die echter moeilijk is toe te passen voor jonge kinderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.