+ Meer informatie

Afscheid ds. Schuurman van Putten

1 minuut leestijd

PUTTEN — tn de overvolle Oude Kerk nam ds. J. C. Schuurman gisteravond afscheid van de Hervormde gemeente die hij vanaf 23 oktober 1966 mocht dienen. Na een toespraak tot het college van B. en W., predikanten, ambtsdragers en vele anderen bepaalde ds. Schuurman de gemeente bij de tekst van Psalm 138 vers 1a en 8: „Ik zal U loven met mijn gehele hart, de Heere zal het voor mij voleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid en laat niet varen de werken Uwer handen".

Bij de verklaring van zijn tekst blikte de predikant terug op zijn ambtsperiode in Putten. Vaak was er stof om met David Hem te loven, wanneer het hart vol was van Hem. „Wij kunnen met u getuigen van vele uittredingen en de verkondiging van Zijn lof ook uit de mond van de jeugd".


Spreker riep de gemeente op op die God van David het vertrouwen te blijven stellen. Ernstig vermaande hij de jeugd en riep hij op tot een ernstige levenswandel en het zoeken van Hem in de dagen der jeugd.


Namens de ring Harderwijk en classis sprak ds. J. Vos uit Nijkerk de scheidende predikant toe en namens de centrale kerkeraad van Putten sprak de voorzitter ds. R. E. Kuus. Hij wees ds. Schuurman op de afscheidswoorden van Christus in Matth. 28 vers 20: „En ziet. Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld". Ds. Kuus liet de gemeente toezingen Psalm 121 vers 4.


De bevestiging van ds. Schuurman in Zoetermeer vindt plaats op 21 augustus in de Morgensterkerk om 10.00 uur door ds. W. Verboom uit Waddinxveen. De intrededienst is don in dezelfde kerk, om half drie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.