+ Meer informatie

In gesprek met herv. moderamen

3 minuten leestijd

STAPHORST - Vertegenwoordigers van het Gekrookte Riet en het moderamen van de hervormde synode kunnen principieel en kerkelijk nog steeds niet tot overeenstemming komen wat betreft het Samen op Weg-proces. Die conclusie trekt ds. Tj. de Jong na afloop van een gesprek dat zij onlangs voerden.

In het Gekrookte Riet dat vandaag verschijnt, doet de hervormde predikant uit Staphorst verslag van de ontmoeting in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Het gesprek, waarbij ook enkele leden van de commissie voor kerkordelijke aangelegenheden (KOA) en de interim-directeur aanwezig waren, is in een open sfeer gevoerd, aldus ds. De Jong. "We hadden een goed gesprek, in goede verhouding. Er werd over en weer geluisterd en ingegaan op elkaars argumentatie en beweegredenen. Wat dat betreft zijn we verblijd over de goede sfeer in het persoonlijke."

In het gesprek heeft het moderamen het Gekrookte Riet dringend gevraagd binnen de kaders van SoW een uitweg te zoeken uit de impasse. Vijf vertegenwoordigers van het Gekrookte Riet hebben juist dringend om een oplossing buiten die kaders gevraagd. "Om des gewetens wille kunnen en zullen we niet meegaan met SoW."

Het Gekrookte Riet heeft het kerkbestuur uitdrukkelijk voorgesteld om het fusie-federatiemodel -mits principieel ingevuld- te heroverwegen "als een laatste en uiterste poging onzerzijds om alsnog bijeen te houden wat bijeen was tot heden toe."

In het gesprek kwam onder andere ook de grondslag van de kerk aan de orde. Het Gekrookte Riet wil graag vasthouden aan een exclusief gereformeerde grondslag en wel voor de gehele nationale kerk. In de kerkordelijke formulering van "een bijzondere verbondenheid" aan de gereformeerde confessie zit te veel ruimte wat betreft het Gekrookte Riet. Er is, aldus ds. De Jong, geen confessie die zo duidelijk en heerlijk van Christus spreekt als de gereformeerde. "Daarom verwerpen we alle confessies die naast of boven de gereformeerde gesteld worden of afbreuk doen aan haar. We kunnen dan ook geenszins met de nieuwe grondslag van de nieuwe kerk overweg."

Dat er geen overeenstemming is bereikt, verdriet het Gekrookte Riet zeer. "We wensen geen scheuring en scheiding." Het wezenlijk aanvaarden van de pluraliteit is voor het Gekrookte Riet echter onoverkomelijk. "We willen geen afscheiding, we willen geen pluraliteit, we blijven gewoon hervormd." Het Gekrookte Riet heeft het kerkbestuur om meeleven en advies ten aanzien van hen die niet mee kunnen gevraagd. "Komt dat er niet op principiële wijze dan betekent het dat de synode verantwoordelijk is voor de scheur die ze maken. De scheur zou groter kunnen zijn dan de synode vermoedt."

Het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft gisteren een soortgelijk gesprek met het moderamen gevoerd, deelt voorzitter ds. L. W. Ch. Ruijgrok desgevraagd mee. "Ook wij hebben de nood van dreigende scheuren en breuken nogmaals met nadruk bij het moderamen neergelegd." De pijn die er zit en de moeiten die gaan komen als de fusie doorgaat zoals beoogd, zijn uitgesproken. Het gesprek is in goede sfeer verlopen, meldt de voorzitter. "Opnieuw was de inzet hoe scheuren en breuken kunnen worden voorkomen." Ook de hervormde synodevoorzitter ds. A. W. van der Plas geeft aan dat de gesprekken die het moderamen de afgelopen tijd met vertegenwoordigers van het Gekrookte Riet, de Gereformeerde Bond en het Comité heeft gevoerd in een open en constructieve sfeer zijn verlopen. "We hebben geprobeerd met een open hart met elkaar te spreken. Als moderamen zoeken we vooral naar wegen om elkaar te kunnen vinden en vasthouden. Er is een hartstochtelijk verlangen de eenheid te bewaren. We mogen het elkaar vanwege de trouw van God aan Zijn verbond niet aandoen van elkaar te scheiden. We moeten het uiterste doen om een scheuring te voorkomen." Er is, aldus de preses, afgesproken dat de gesprekken worden voortgezet. Er vindt nog overleg plaats over de verdere invulling hiervan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.