+ Meer informatie

Sociale woningbouw in Ërmelo gaat door

Plan Bothaplein aangenomen

2 minuten leestijd

ERMELO — Het bestemmingsplan Bothaplein is

is met bestaande woningen, zijn enkele jaren geleden schoolgebouwen gesloopt. De heer Oosterhuis (Ermelo 2000) was zeer concent met dit plan, om reden dat dit alles u»^ OÜVO

gerealiseerd worden als het OOOr de gemeenteraad aan- gebeurt in de woonwetsfeer. De 31
genomen. Dat betekent dat er op de braakliggende grond in de kom van de gemeente 44 woningen gebouwd zullen worden. Het bewoners die bezwaarschriften hebben ingediend wilde hij wel tegemoet komen zonder dat het plan gewijzigd wordt. Hij diende daartoe een voorstel in om hier een woonerf van te maken.

Mevrouw De Lange (Gemeentebelangen) wilde wel akkoord gaan met het voorstel doch had grote bezwaren tegen het tekort van bijna 733.000 gulden. Zij drong op zuiniger opzet aan. Het voorstel van een woonerf zal het tekort nog groter maken.

De heer Panhuis (SGP) had geen moeite met het plan dat weer een groot stuk grpnd in de kom van de gemeente bebouwd wordt, maar vond dat het tekort in het dekkingsplan eruit moet door bezuinigingen. Ook was hij tegen de bouw van 20 woningen voor kleine huishoudens en alleenstaanden om reden dat de woningen ook beschikbaar komen voor ongehuwde samenwoning. De heer Kuiper (CDA) meende dat met het opvullen van open stukken in het dorp dikwijls veel bezwaren komen, daarom is het redelijk om daarin tegemoet te komen. Het voorstel van een woonerf is gezien het bestaande tekort niet uit te voeren. De heer Strijbos (PvdA) vindt een tekort op sociale woningbouw logisch.

Onontkoombaar

Wethouder Brons (CDA) zei in de beantwoording dat de raad in vorige vergaderingen akkoord is gegaan met dit plan. Het voorstel om een woonerf te maken is niet bespreekbaar, gezien het feit dat het niet in de exploitatieopzet is opgenomen. Alle belangen zijn tegen elkaar afgewogen. Wij hebben volledige informaties verstrekt, zo zei hij.

Op de betreffende bezwaren van de heer Panhuis werd geantwoord dat de gevoelens van de wethouder hem bekend zijn, doch dat van bovenaf ' opgelegde door democratisch bestuur tot stand gekomen verplichtingen moeten worden uitgevoerd, betreffende het financieel tekort kan dat geen consequenties hebben omdat dit nog gefinancierd kan worden vanuit het grondbedrijf.

Het voorstel om een woonerf te creëren van de heer Oosterhuis kon geen ondersteuning voor indiening krijgen. Het bestemmingsplan werd aanvaard met aantekening van dé heer Panhuis dat hij niet accoord gaat met de bouw van de kleinere wooneenheden, om reden van zijn bezwaar tegen het ongehuwd samenleven en om het tekort.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.