+ Meer informatie

Overijssel heeft plan tegen overstromingen

Studie naar keersluis in IJsselmonding

2 minuten leestijd

ALMELO - Minister SmitKroes van verkeer en waterstaat gaat akkoord met een studie naar de mogelijkheid van de bouw van een keersluis in de monding van de IJssel. Deze sluis zou in tijd van nood kunnen worden gesloten om te voorkomen dat zich in de delta ernstige overstromingen voordoen. Dit heeft de Overijsselse gedeputeerde drs. R. Lanning gisteren

meegedeeld bij het in het in gebruik nemen van een stuk IJsseldijk in IJsselmuiden. Tevens heeft het Waterschap Regge en Dinkel gisteren in Almelo een plan gepresenteerd om een einde te maken aan de overstromingen die zich voordoen in het centrale deel van Twente.

De bouw van een keersluis in de IJsselmonding lijkt volgens gedeputeerde Lanning een alternatief voor het verhogen van de dijken in de IJsseldelta. De dijkverhoging is begroot op zo'n 150 miljoen gulden; de bouw van de keersluis zou circa 85 miljoen gulden gaan kosten. Het onderzoek dat Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de waterschappen in de IJsselmonding nu gaan instellen, spitst zich toe op de vraag of de dijkverhoging inderdaad kan vervallen als de keersluis er komt. Ook wordt bestudeerd welke effecten zo'n sluis op het milieu heeft. De studie naar de mogelijkheden van de sluis zal een jaar duren.

Het gevaar voor overstroming in de IJsseldelta ontstaat tijdens zware noordwester storm. Water uit het IJsselmeer wordt dan in de monding van de IJssel opgestuwd. Er is berekend dat de huidige dijken in dat geval niet hoog genoeg zijn om het water te keren. Het gevolg zal zijn dat een ge-; bied tot Zwolle blank komt te staan. Er wordt van uitgegaan dat zich die situatie eens in de 2000 jaar kan voordoen.

Er is volgens gedeputeerde Lanning weliswaar geen reden voor paniek over de waterkering in de IJsseldelta, maar het is naar zijn mening wel zaak voortvarend aan ^n betere bescherming van het land te werken. „De recente dreiging van een overstroming in Kampen heeft aangetoond dat eens in de honderd of duizend jaar ook morgen kan zijn", aldus Lanning.

Landbouwgrond Twente

Ook staat er regelmatig een kleine duizend hectare landbouwgrond in Twente blank. Een dergelijke situatie komt volgens het Waterschap Regge en Dinkel elders in Nederland niet meer voor. „De overlast in Twente is onaanvaardljaar, te meer omdat landbouwgrond ten onrechte voor de berging van water wordt gebruikt," zo stelt voorzitter mr. J. Hoefsloot van het Waterschap. De meest recente overstromingen in Twente deden zich deze maand voor.

Het plan van het waterschap voor een betere waterafvoer gaat 26 miljoen gulden kosten en voorziet in het drastisch verbreden van zo'n 40 kilometer beek in het 10.000 hectare grote gebied. Deze werkzaamheden maken de aanleg van nieuwe bruggen noodzakelijk. De inpassing van de diverse werken in het Twentse landschap krijgt extra aandacht, zo verzekert Regge en Dinkel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.