+ Meer informatie

Abstracts

2 minuten leestijd

Hoe God verdween uit het natuuronderzoek Historische perspectieven op de relatie geloof-natuurwetenschap

Ab Flipse
In dit artikel komt de vraag aan de orde hoe de historische relatie tussen geloof en natuurwetenschap het best kan worden gekarakteriseerd en of daaruit lessen kunnen worden getrokken voor het heden. Met name sinds de zeventiende eeuw zijn natuuronderzoekers op zoek gegaan naar natuurlijke (in tegenstelling tot bovennatuurlijke) verklaringen van allerhande verschijnselen. Deze naturalisering van de natuurfilosofie betekende niet dat geloof en natuuronderzoek tegenover elkaar kwamen te staan. Het onderzoek was godsdienstig geïnspireerd en ging naadloos over in bespiegelingen over God. Pas in de negentiende eeuw ontstond de natuurwetenschap als seculiere activiteit. Door sommigen werd toen de opvatting verdedigd dat er al eeuwenlang een strijd gaande was tussen geloof en natuurwetenschap. De ontwikkeling van een christelijke natuurwetenschap (eind negentiende eeuw bepleit door Abraham Kuyper), of het (her)invoeren van het begrip ‘intelligent design’ in de natuurwetenschap (vandaag de dag wel bepleit), lijken mij eerder een pleidooi voor terugkeer naar de (vóór-negentiende-eeuwse) natuurfilosofie, dan een reële optie voor de praktijk van de natuurwetenschappers.

Vrede stichten Bespreking van de politieke meditaties van dr. Stefan Paas

Bert Loonstra
In zijn indrukwekkende boek Vrede stichten verdedigt Stefan Paas met verve het goede recht, maar ook de grenzen van christelijke politiek. Enerzijds bepleit hij een vrijmoedig beroep op de bijbel, anderzijds moet hij niets hebben van de theocratische gedachte in de politiek. Zo geeft hij krachtige impulsen aan het gesprek, zowel extern met niet- en anders-gelovigen, als intern van christenen onder elkaar. Vanuit zijn positie bestrijdt hij het monopolie dat het neoliberalisme claimt in het publieke debat. Zijn internationale oriëntatie in de literatuur levert een welkome verbreding van het gezichtsveld op. Deelanalyses bieden meermaals verrassende gezichtspunten. De synthese roept evenwel vragen op. Zo wordt niet duidelijk hoe een beroep op de absolute autoriteit van God het debat verder helpt. Verder blijft onduidelijk hoe dit beroep zich verhoudt tot Paas’ aansluiting bij grondwaarden van de Verlichting als democratie, vrijheid, gelijkheid en tolerantie. Een kritische verwerking van het christelijke politieke denken in Nederland zou hier verder kunnen helpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.