+ Meer informatie

”Voor kennisgeving aangenomen”

4 minuten leestijd

„De vermelding, dat br J.M. van Delft sinds 1 januari 1977 het voetspoor van br Huizer als zodanig betreedt, kon voor kennisgeving worden aangenomen”, schreef broeder v.d. Stel in het januarinummer van dit blad in het artikel, waarin hij de behandeling van het ADMA-rapport op de generale synode weergaf. Zo zal het ongetwijfeld ook gegaan zijn bij uw kerkeraad, toen de brief, waarin deputaten hun nieuwe assistent voorstelden, op het lijstje van de ingekomen stukken stond: „Voor kennisgeving aangenomen”.

En terecht. Wat moet je er anders mee? Het gaat om het vervolg op die brief. De werkzaamheden die de assistent verricht. Wat betekent dat voor onze diaconieën, voor onze kerken?

Ja, dat is de vraag die je als assistent jezelf ook stelt: „Wat kan ik in mijn werk voor onze kerken doen? In het bijzonder voor de diaconieën?”.

Nu, ik hoop dat na acht jaar „assistentschap” wel duidelijk geworden is, dat het niet gaat om administratieve assistentie van deputaten. Het bijhouden van financiën e.d. Daarvoor hebben we ons Kerkelijk Administratief Bureau. Het gaat om het assisteren van deputaten bij het geven van voorlichting aan de diaconieën. Met daaromheen nog allerlei andere taken, maar allemaal, direct of indirect, ten dienste van de diaconieën en de kerken.

In samenwerking met ons Jeugdhuis „De Stuw” hebben we in 1977 alle diaconieën geïnformeerd over het kinderbeschermingswerk en de mogelijkheden in en vanuit „De Stuw”.

Momenteel ben ik bezig met informatie te geven over de hulpverlening in het buitenland. Op dit moment, dacht ik, een zeer actuele zaak. Wat is in deze de opdracht van de kerk en wat van de individuele christen? Het is fijn, dat op de nu reeds gehouden bijeenkomsten veel positieve voorstellen naar voren kwamen. Hieruit blijkt een grote betrokkenheid bij en een meedenken met het werk van deputaten.

Maar naast deze „algemene” voorlichtingsavonden zijn er veel meer vragen. Vragen over kerk en samenleving, eventuele medeverantwoordelijkheid aan een positieve opbouw van die samenleving. Vragen rondom kerk en industrie, arbeid en arbeidswaardering. Ook op terreinen als het maatschappelijk werk, gezinsverzorging, sociale voorzieningen e.d. komen veel vragen.

Uiteraard hebben deputaten en de assistent niet overal een passende oplossing voor klaar liggen. Zij zijn ook niet op alle terreinen deskundig. Maar wel beschikken zij over contacten en kanalen met bijvoorbeeld andere diaconale bureaus (A.D.B., G.D.R.), die over een (grote) staf van deskundigen beschikken. Of nagenoeg dezelfde vragen zijn onlangs elders naar voren gekomen.

Ik ben erg blij met het vertrouwen dat de kerken kennelijk stellen in deputaten en hun assistent. En ik kan u verzekeren van een volledige inzet om dat vertrouwen te honoreren.

Maar het werk heeft natuurlijk wel z’n praktische beperkingen. Het feit, dat er één assistent is en er gemeenten zijn in Zaamslag, Den Helder, Nieuwe Pekela en Enschede zal u duidelijk maken dat het niet mogelijk is bij iedere diaconie „aan huis” te komen.

Zo veel mogelijk zal dan ook classicaal of regionaal opgezet worden. Maar wilt u een bepaald onderwerp eens met mij doorpraten, of wat meer informatie hebben, dan ben ik altijd bereid naar u toe te komen.

En dat is gelukkig ook al heel wat keren gebeurd.

Ook is er regelmatig contact met de diaconale correspondenten en commissies. Zij zijn geen onderdeel van ADMA, maar benoemd door de classis.

Het is jammer, dat in een enkele classis dit niet meer functioneert. Hopenlijk verandert dat binnenkort.

Uiteraard is er ook nogal wat werk op het bureau. Het Diakonaal Handboek (deel I) is in bewerking, deel II moet aangevuld worden, notulen en verslagen moeten gemaakt en vermenigvuldigd worden, brieven beantwoord, enz.

Inmiddels hebt u waarschijnlijk ook al het eerste nummer van het informatieblad ontvangen.

Ik hoop, dat u het allemaal niet ervaart als een éénrichtingsverkeer. Want dat mag het beslist niet zijn. Ik hoop veel stenen te kunnen aandragen. Zelfs met stenen te sjouwen. Maar we zullen samen moeten bouwen. De diaken, de deputaat, de assistent en niet in het minst ook de gemeente. U, als diaken, bent ook stenendrager. Om met uw gemeente te kunnen bouwen aan het diaconaat. Om mede gestalte te geven aan de kerk van Jezus Christus.

J.M. van Delft,
assistent deputaten ADMA.

Nieuw adres per 3 1 maart 1978:
Fregat 14, Veenendaal,
Telefoon bureau: 010 — 26 98 23.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.