+ Meer informatie

ENERGEKE AANRAK

3 minuten leestijd

De voorproefjes die we zo nu en dan krijgen van de brede maatschappelijke discussie die ons over het energievraagstuk te w/achten staat, wekken doorgaans weinig vertrouwen in de afloop daarvan. Voor- en tegenstanders van kernenergie hebben zich al voor het overleg, diep ingegraven in hun eigen stellingen.

Tegenstanders van kernenergie zijn soms geladen met afkeer, gebaseerd op een ideologie die van kernenergie het symbool maakt van alles wat niet deugt in de maatschappij. Zelfs het ter discussie stellen van de mogelijkheid van kernenergie staat voor hen gelijk aan verraad.

Voorstanders zijn vaak al evenmin bereid tot werkelijke discussie. In hun opvatting is kernenergie een . van de hoogtepunten van de kennis en de macht van de mens. En kritische vragen worden afgedaan als bekrompen en getuigend van weinig vertrouwen in die macht. Het GPV over kernenergie. Ons uitgangspunt is ontleend aan de Bijbel. De mens heeft de aarde gekregen van God. En moet die tot ontplooiing brengen, opbouwen tot eer van God. Dat is natuurlijk heel iets anders dan wat wij vaak doen: in eigenbelang de wereld uitbuiten.

Er zijn veel factoren die bij de bepaling van een standpunt over het kernenergie-vraagstuk moeten worden afgewogen. De factor olie-import. Import van olie zal beperkt moeten worden. Omdat de bronnen te snel worden uitgeput. En omdat import ons afhankelijk maakt van olie-producerende landen. De factor aardgas. Voor de opwekking van elektriciteit is aardgas eigenlijk te goed; het kan beter gebruikt worden voor verwarming en als grondstof voor chemische produkten. De factor kolen. Verbranding van kolen voor energieopwekking heeft als nadeel dat veel afval vrijkomt en dat ernstige luchtverontreiniging het gevolg is. De factor veiligheid. Bij het gebrufk van kernenorgie speelt de veiligheid van de centrales een rol. Maar vooral het probleem van het radio-aktieve afval zal zwaar moeten wegen.

Al deze en andere factoren zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen. Er moet een Energie-programma worden opgesteld dat regelmatig dient te worden bijgesteld. De ontwikkelingen van onderzoek en de gevolgen van het beleid moeten van invloed zijn op de beslissingen die over het gebruik van kernenergie op langere termijn genomen zullen worden. Het GPV over kernenergie nu. De centrales in Dodewaard en Borsele moeten open blijven. Maar dat betekent (liet dat overhaast het aantal kerncentrales in ons land moet worden uitge- • breid. De overheid zal nu en op korte termijn, besparing van energie moeten blijven stimuleren. Daarnaast zal onderzoek moeten worden gedaan naar mogelijke oplossingen voor het afvalprobleem bij het gebruik van kolen en/of uranium voor energie-opwekking. En tenslotte zal de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen sterk moeten worden bevorderd. Energieke aanpak.

Als de ideeën van het GPV over het energievraagstuk overeenkomen met de uwe, dan kunt u op 26 mei niet om het GPV heen. Stem GPV. "Opdat het u wèl ga..." G. J. Schutte Lijstaanvoerder GPV

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.