+ Meer informatie

''De Driestar" Gouda

2 minuten leestijd

„Van mijn katechisanten bezoeken er 30 de R.K. MULO-school", schreef een Hervormd-Gereformeerd predikant.

„Voor ons is er geen andere mogelijkheid, dan onze zoon naar een Rijks-HBS te sturen", schreef een bezorgde vader.

In het kader van de per 1 aug. '68 in werking tredende Mammoetwet heeft het Bestuur van „De Driestar" te Gouda gemeend, aan de vele terecht bezorgde ouders, die voor hun kinderen onderwijs en opvoeding wensen naar Schrift en belijdenis, hulp te moeten bieden door per 1 aug. '68 deze kinderen op te nemen als leerlingen vandelVO-HAVO-kombinatie, verbonden aan „De Driestar".

In de brugklas wordt nagegaan, hoe het staat met de aanleg, het werktempo en de belangstelling van deze leerlingen. Spoedig ontvangen zij gelegeriheid individueel of in groepen volgens ontvemgen gaven door te werken.

Na enkele jaren komt de vraag naar de bestemming (beroepskeuze) bovendien nog aan de orde. Dan kunnen deze leerlingen een keuze doen uit een aantal vakken, waarin examen gedaan moet worden.

Dit examen heeft betrekking op diploma's, die straks bekend zullen staan als MAVO III, MAVO IV en als het HAVO-diploma.

Leerlingen, die volgend jaarD.V. de lagere school verlaten en die een MULO-(straks MAVa)schoolinhun omgeving hebben, die wat onderwijs en opvoeding betreft aansluit bij de beginselen van Schrift en belijdenis, weUce thuis geëerbiedigd worden, kunnen na het behalen van het MAVO-IV-diploma naar de 4e klas van de HAVO, verbonden aan „DeDriestar" komen.

Is dat niet het geval, of is een leerling bestemd voor een HBS of een Lyceum, afdelir^ HAVO, dan kanhij of zij ook regelrecht naar „De Driestar" gaan. Spoedige aanmelding is i.v.m. de plaatsruimte dringend gewenst! lm- mers, er moeten leraren worden benoemd, er moeten lokalen worden ingericht, er wordt voor leerlingen, die niet op en neer kunnen reizen, gewerkt aan een nieuw internaat voor jongens en meisjes.

De mogelijkheid, dat in j£in. '68 een rijksatudietoelage kan worden aangevraagd of dat een beroep kan worden gedaan op een provinciaal studiefonds is niet uitgesloten.

Het bestuur van , , De Driestar", dat zich tot nog toe heeft beziggehouden met de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen, is dankbaar, ook voor jongere leerlingen een eigen opleiding op de grondslag der Reformatie te kunnen bieden. Het is er van overtuigd, dat hieraap grote behoefte bestaat.

Heel graag zéér spoedig aanmelding! Men zie ook de advertentie in dit blad.

Het bestuur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.