+ Meer informatie

Gift voor bouw van „Het Anker"

Hulp aan ex-verslaafden

2 minuten leestijd

DORDRECHT — De Zuidhollandse Gedeputeerde drs. W. H. M. Aalbers (CDA) heeft woensdagmiddag een gift van 125.000 gulden overhandigd aan het bestuur van de Evangelisch Christelijke Stichting „De Hoop" voor de verbouwing van een therapeutische boerderij in Dordrecht. Deze boerderij, die de naam „Het Anker" draagt, heeft tot doel ex-verslaafden aan alcohol en drugs voor te bereiden op terugkeer in de maatschappij.

De kosten van het object, ongeveer 1,2 miljoen gulden, worden door de Stichting Vrienden van de Stichting „De Hoop" voor een groot deel bijeengebracht uit particuliere giften.

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben vorige maand unaniem besloten een bijdrage te leveren in de verbouwingskosten. „De Hoop" vervult steeds meer een bovenregionale functie. „Ook hebben we geconstateerd dat aan de gasten geen eisen worden gesteld, hoewel de medewerkers dezelfde levensbeschouwing hebben", aldus Gedeputeerde drs. Aalbers. Hij wees op de belangrijke bijdrage die „De Hoop" levert aan de pluriformiteit van de hulpverleningsinstellingen.

Onderzoek
Hij deelde mee dat binnen enige maanden de eerste resultaten worden verwacht van een onderzoek dat het provinciaal bestuur heeft laten instellen naar de taak van de provincie op het terrein van de alcohol- en drugsverslaving. Daarbij komt ook het aanbod van de hulpverlening aan de orde. De gedeputeerde verwachtte dat er in Zuid-Holland wel wat witte plekken te voorschijn zullen komen.

De voorzitter van het bestuur van de Stichting „De Hoop", de heer Jac. Hogeweg, sprak de wens uit dat de rijksoverheid straks zal bijdragen in de exploitatie van de therapeutische boerderij, waarvan de verbouwing voor een flink deel gereed is. De Stichting heeft een aanvraag ingediend om op grond van de algemene bijstandswet de periode te overbruggen, totdat de landelijke overheid bijdraagt.

Samen met een crisiscentrum en begeleide kamerbewoning heeft de Stichting „De Hoop" met de boerderij in de toekomst een compleet pakket voor de opvang van verslaafden. In totaal kan dan aan 40 personen hulp worden geboden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.