+ Meer informatie

Zoveel hoofden...

2 minuten leestijd

Verstarring en verwarring
Het interview in Terdege d.d. 20 oktober met ds. A. Beens getuigt van een zekere droefheid over de gang van zaken in de gereformeerde gezindte. Daarin werd de vraag gesteld over de paradox, dat veel predikanten klagen over de geesteloosheid van de tijd, maar in de prediking de indruk wekken dat het gros van de gemeente gelooft of op z'n minst "bekommerd volk" is. Ds. Beens heeft de oorzaak hiervan nog niet helder voor zich, hoewel hij het verschijnsel herkent, zo antwoordt hij. Zou het antwoord niet heel kort zijn? Is het niet dit, dat men "waangeloof voor waargeloof houdt?" Als de prediking van de Heere Jezus uit Joh. 6 weer vanaf de kansels wordt gehoord, dan is de reactie één van beide. Of de mensen komen tot waarachtige bekering en tot oprecht, waar geloof; of de mensen lopen weg, evenals bij de Heere Jezus: „Deze rede is hard, wie kan dezelve horen." Het Evangelie van vrije genade is niet naar de mens. Dit Evangelie separeert: „Tenzij gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven." (Joh. 6:53). Dominees en leraars, bent u misschien bevreesd, dat als u zo gaat prediken, dat dan uw kerk leeg loopt? Iedereen zegt dat hij schriftuurlijk preekt, zowel de "evangelischen" als de "pinkstergemeenten"; zowel de "lichtgereformeerden" als de "zware oud-gereformeerden". Wat is er nu waarheid, zo vroeg Pilatus? Wij zijn zeer bevreesd, dat de eenvoudige maar tevens separerende prediking van Wet en Evangelie en van "Jezus Christus en Dien gekruisigd" bijna niet meer gevonden wordt. Echter, voor zowel de "wereldse mens" als voor de "kerkmens" geldt: „Tenzij dat iemand wederom geboren wordt (een nieuwe geboorte; een nieuw leven!); hij kan het Koninkrijk Gods niet zien."
T. van de Weijden, Dordrecht

Popmuziek
Via deze brief zou ik graag willen reageren op het artikel "Popmuziek, waarom niet?" uit de Terdege van 6 oktober jl. Ik ben van mening, dat alle vormen van muziek die niet van geestelijke aard zijn, uit den boze zijn. Deze vormen ontnemen de identiteit van een persoon. Ik ben het dus volledig eens met wat mevrouw Corrie van Genderen in dit artikel zei.
W. van der Vlies jr., Ammerstol

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.