+ Meer informatie

Beste vrienden,

4 minuten leestijd

Jullie zijn natuurlijk erg benieuwd naar de antwoorden van de eerste serie vragen. Jullie zouden graag willen weten hoeveel punten jullie behaald hebben. Het is onmogelijk alle namen op te geven en het aantal punten, dat doe ik dan ook niet. Kijk straks zelf maar eens naar de antwoorden; dan kun je voor jezelf uitmaken hoe je er voor staat. Ik ben erg tevreden; niet minder dan 79 brieven heb ik gekregen. Ze kwamen uit alle delen van het land. Het mooie is, dat er velen meegedaan hebben, die niet op een K.V. gaan, zelfs 39. Ik vind het fijn jongens, dat jullie meedoen. Al gaan jullie dan niet op een K.V., toch bewijzen jullie, dat je ook bij de Ger. Gemeente-jeugd wilt behoren. Mee blijven doen, hoor!

De K.V. „Samuël" uit Rijssen heeft wel een pluimpje verdiend; 10 leden doen er mee. Jamer genoeg zijn er ook K.V.'s, waarvan niet één lid meedoet; hoe komt dat jongens? Vonden jullie ze te moeilijk? Ja, in eens alle antwoorden opschrijven, dat gaat niet. Je moet er een paar uur op werken. Dat is toch niet te veel moeite? Je hebt best een paar uur over in de week. Sommige jongens schreven er een leuk briefje bij, dat vind ik aardig; dan weet ik tenminste wat je zoal doet. Schrijven jullie er voortaan ook je leeftijd bij?

Zeg jongens, nu moet ik jullie toch eens wat vragen. Er hebben ook een paar meisjes meegedaan. Ze vroegen of ze ook mee mochten doen. Wat denken jullie daarvan? Zullen we ze maar mee laten doen? Ik vind van wel; ze horen toch ook bij ons. Er komt misschien nog wel een L.V. van kleine-meisjesverenigingen; tot zolang mogen ze met ons meedoen. Dat vinden jullie dus allemaal goed? Prima.

Er zijn er ook, die vragen of ze bij de vragen uit de Bijbel de teksten moeten opgeven. Dat behoeft alleen maar, als het er bijstaat; anders niet.

Zo jongens, nu geef ik kort de antwoorden van de eerste serie. Bij sommige vragen, zijn ook andere antwoorden mogelijk. Ik geef de meest gebruikelijke:

1 Jabal (schaapherder), Jubal (muziekinstrumenten) en Tubal-Kain (smid).

2 Hebreën 7.

3 Levi, Amram, Jochebed, Aaron, Mirjam, Zippora, Gersom en Eliëzer.

4 Hij lacht; uit het water getogen; bedrijver; van de Heere gebeden; de lieflijke.

5 Twee heirlegers; Huis Gods; Broodhuis; tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen.

6 Aan de wetgeving van Sinaï.

7 Zoon van Saul; zoon van Abjathar (er zijn er nog enkelen). 8 Joab, Abisaï; Asahel.

9 dochtertje van Jaïrus; jongeling te Naïn; Lazarus.

10 Jakobus — Hand. 12 : 2.

11 Patricius en Monica.

12 Wiclif, Huss, Savonarola (en anderen).

13 Luther, Zwingli, Calvijn.

14 Vriend en medewerker van Luther.

15 Ds. Bogerman.

16 Jan, Adolf, Lodewijk, Hendrik, Juliana van Stolberg, Willem de Rijke.

18 Stedendwinger.

17 Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk.

19 Oorlog met Engeland, Frankrijk, Keulen en Munster.

20 Prins Willem, de latere koning Willem II.

Zo, jongens, en nu maar vol moed aan de tweede serie beginnen. Hier komen ze.

Bijbelse Geschiedenis:

1 Noem mij eens 2 personen, die de naam Abia dragen? (1 Sam.; 1 Kon.)

2 Noem de 5 Filistijnse steden eens?

3 Ken je ook 3 zonen van David? (2 Sam.)

4 Noem mij eens 2 personen, die de naam Joël dragen? (1 Sam.)

5 Jullie weten, dat de profeet Elia bij de weduwe te Zarfath geweest is. Hoe heette deze vi'ouw? (Lukas).

6 Noem eens 8 wonderen van de profeet Eliza? (2 Kon.)

7 Waar staan de bekende zaligsprekingen?

8 Op welke wijze is Johannes de Doper gedood?

9 Welke discipel is in de plaats van Judas gekozen? (Hand.)

10 Wie waren de eerste 7 diakenen?

Kerkgeschiedenis:

11 Hoe heet het bekende werk, dat J. Calvijn geschreven heeft?

12 Noem mij eens een bekend hagepreker?

13 Noem 2 zendelingen, die tussen 600 en 800 in deze landen het evangelie gebracht hebben?

14 Wie heeft de Ned. Geloofsbelijdenis opgesteld?

15 Jullie weten, dat in 1834 ds. de Cock van Ulrum zich van de Herv. Kerk afscheidde. Noem mij nu nog 3 predikanten, die hem volgden?

Vaderlandse Geschiedenis:

16 Noem eens 3 schilders uit de Gouden Eeuw?

17 Ook 2 dichters?

18 Wie waren de twee „grootste" vlootvoogden?

19 Welke Hollandse stadhouder is koning van Engeland geweest?

20 Noem mij eens precies de data van de laatste wereldoorlog?

Zo vrienden, dit is de tweede serie. Ze zijn niet zo moeilijk nu. Je kunt dus weer aan de slag. Je hebt weer veertien daag de tijd. Doe je best!

Volgende keer hopen we een opstel over Rijssen te plaatsen. Allemaal hartelijk gegroet.

Pr. Bernhardlaan 27, Dirksland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.