+ Meer informatie

„Drie stukken"

2 minuten leestijd

Bijaldien wij des Heeren Nachtmaal tot onze troost wensen te houden, zo hebben wij ons allereerst te beproeven, d.i. voor de Heere te onderzoeken, of de drie volgende vereisten in ons zijn: droefheid naar God, het waarachtig zaligmakend geloof in Jezus Christus, en de heiligmaking des Geestes.

Daar nu deze drie vereisten of „drie stukken" het ware Gereformeerde geloof, d.i. de volkomen leer der zaligheid bevatten, en wij ons niet enkel, als wij aan des Heeren Nachtmaal gaan, maar ook gedurig te beproeven hebben, om voor onszelven van deze driestukken verzekerd te wezen, zo wij tenminste begeren zalig en godzalig te leven en in de waarachtige troost te sterven, - zo beantwoorden wij tot eens iegelijks zelfbeproeving de volgende drie vragen:

1. Hoe is diegene gesteld, die bedroefd is naar de wereld en hoe diegene, die bedroefd is naar God?

2. Hoe is het schijngeloof werkzaam, en hoe het zaligmakend geloof?

3. Hoe onderkent men voor zichzelven de heiligmaking des Geestes van de vleselijke heiligmaking?

Zo lezen wij in ons formulier: „Ten eerste bedenke een iegelijk bij zichzelven zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelven mishage, en zich voor God verootmoedige: aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat Hij die (eer Hij die ongestraft liet blijven) aan Zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft".

H. F. Kohlbrugge

(„De ware Zelfbeproeving")

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.