+ Meer informatie

Een voorzitter geridderd

2 minuten leestijd

Het is nu enkele jaren de gewoonte, dat comité’s voor diakenenconferenties elkaar uitnodigen voor het bijwonen van hun vergaderingen.

Zo ontvingen wij nu een uitnodiging voor het bijwonen van de 70ste Centrale Diakonale Conferentie van de Gereformeerde Kerken, (vrijgemaakt), op 20 juni j.l. te Amersfoort.

Nadat de voorzitter, de heer J. H. Veenkamp zijn openingswoord had gesproken, (niet zolang als wij dat gewend zijn), vroeg de tweede voorzitter toestemming om even de leiding van de conferentie over te nemen. Deze heette toen de de burgemeester van Amersfoort welkom, en gaf hem direct gelegenheid, de conferentie toe te spreken.

Nadat de burgemeester zijn blijdschap had uitgesproken, dat deze 70ste conferentie in Amersfoort werd gehouden, richtte hij zich tot de voorzitter van de conferentie en deelde mede, dat het H.M. de Koningin had behaagd deze praeses te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

Buiten vele andere activiteiten is de heer J. H. Veenkamp 34 jaar lid en 25 jaar voorzitter van het Comité en ook van deze plaats willen wij hem nog hartelijk feliciteren met het door hem ontvangen ereteken.

De hoofdschotel van deze conferentie was een referaat van ds. Joh. Francken te Hoogeveen over het onderwerp: „Diakenen, Quo Vadis?”; voortgezet debat over de taak van de diakonie in deze tijd.

Drie conferenties achter elkaar heeft men zich nu bezig gehouden met hetzelfde onderwerp, namelijk de verhouding diakonie-overheid.

Het is bekend dat onze vrijgemaakte broeders de zaken graag scherp principieel bezien en dat zij een aparte opvatting hebben over de taak van de overheid.

De referent, ds. Joh. Franken deed zich kennen als een predikant met veel belangstelling voor het diakonale werk, maar zijn uitspraak, dat het ontvangen van A.O.W.-uitkering zonde is, ging toch velen te ver. Terecht werd dan ook de vraag gesteld, waar de inleider de ongeveer dertien miljoen gulden per jaar vandaan wil halen, die nu door de leden van de vrijgemaakte kerken aan A.O.W. en A.W.W.-uitkering wordt ontvangen.

Al ben ik het dan met diverse uitspraken op deze conferentie gedaan niet eens, toch heb ik met genoegen en belangstelling deze bijeenkomst bijgewoond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.