+ Meer informatie

De Heere onze gerechtigheid

4 minuten leestijd

Op die wijze moeten er harde en pijnlijke lessen geleerd worden door het volk des Heeren. Dat is de reden, bekommerd volk, dat gij zo menig keer weer in het donker verkeert, nadat gij een liefelijke vertroosting ontvangen hebt. Het leven in de wedergeboorte ontwikkelt geheel anders dan dat gij u steeds voorstelt. Gij probeert telkens een bekeerd mens te worden, terwijl de Heilige Geest u steeds weer als een onbekeerde op de voetbank van ’s Heeren voeten brengt. Gij spant al uw krachten in om aan de eis van Gods wet te voldoen, terwijl deze inspanning telkens op mislukking uitloopt. Gij neemt u voor om naar alle geboden Gods te leven, om daardoor meer licht te ontvangen en vrede in Uw ziel, terwijl uw bestraffingen elke morgen nieuw zijn. En des avonds moet gij weer als een onttroonde koning, als een bedelaar uw schuld belijden voor God. Gij stelt u voor, hoe verder op de weg, hoe meer geloof gij krijgen zult. En het ongeloof wordt naar uw schatting bij de dag groter. Gij wilt zo gaarne heilig voor God leven, want Hij is heilig. En de opborrelende ongerechtigheid kunt gij onmogelijk stuiten. Hecht en gerechtigheid wilt gij beoefenen, maar gedurig betrapt gij uzelf op het inwonende onrecht, dat gij niet uitroeien kunt. En toch niet opgeven. Neen, telkens opnieuw een poging in het werk stellen. Doch steeds met dezelfde treurige uitslag. Gij belijdt wel de hel te verdienen, doch gij doet uw best er nimmer in te komen. Gij zegt wel de hemel onwaardig te zijn, doch gij geeft het niet op om waarde voor de hemel te bekomen. En onder dat alles een ellendig bedrukt, benauwd leven.

De verkeerde betoont de Heere Zich een Worstelaar. Dit wordt niet begrepen. Gij doet toch immers zo uw best om het verkeerde met wortel en tak uit te roeien. U, bekommerd volk, zal een moorman zijn huid kunnen veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Al naamt gij veel zeep, ja wiest gij u met salpeter, dat is zeer bijtend vocht, zo blijft toch uw ongerechtigheid voor Zijn aangezicht getekend. Wat gij dan doen moet? Dit moet gij doen, wat gij onmogelijk kunt, maar wat alleen een almachtig God in Zijn peilloze zondaarsliefde u geven kan: het opgeven voor God, Hem God laten, Hem Koning laten. Dat is met Hem verenigd te worden, zoals gij in uw grondslag zijt. Dat Davids belijdenis uw beleving worde: Het is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

Zo heeft de Heere alleen lust aan u. Zo kan Christus Zijn gerechtigheid aan u kwijt. Daar zegt Taulus van: Zo is er nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de Geest. Smeek God, of Hij u verwaardige u dat te doen beleven. Want daar alleen ontvangt uw ziel de ware rust. Daar weidt uw ziel met een verwonderend oog. Daar ontvalt u het zware pak van zonde en ongerechtigheid. Gij wordt daar welbewust het eigendom van een Ander. Daar wordt genade, genade voor u.

God wordt daar uw Vader in Christus. Christus is daar uw gerechtigheid voor God. De Heilige Geest verzegelt dit met dierbare beloften aan uw hart. Geen verdoemenis meer. Geen Rechter meer. Maar medeburger en huisgenoot Gods.

En dan? Uw leven lang uitleven dat Christus uw gerechtigheid is. Uw heiligmaking in Hem beleven, nochtans nauw leven in de vreze Gods. Van uzelf geen verwachting meer. Alles in Hem, uit Hem, door Hem.

En in de hemel? Wel, daar zult gij in zalige vereniging met Hem, Hem eeuwig huldigen als uw Koning, Hem eeuwig prijzen als uw gerechtigheid voor de Vader. Hierin wordt God eeuwig verheerlijkt en uw ziel geniet hierin eeuwige zalige blijdschap. Amen.

Uit: De Heilsbeloften.

Toepassing van preek over Jer. 23: 5, 6

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.