+ Meer informatie

D.V. 14 en 15 FEBRUARIJaarvergaderingvan het Landelijk Verband van onze Jongelings- en Studieverenigingen

3 minuten leestijd

Jaarvergaderingvan het Landelijk Verband van onze Jongelings- en Studieverenigingen

Naarmate men met iets meeleeft, zal men zeer zeker op bepaalde tijden daarvoor ook belangstelling tonen.

Het is gelukkig voor de verenigingen, die tot ons Landelijk Verband behoren èn voor ons als Hoofdbestuur geen Maag, of er voor ons werk belangstelling is. Dat is voor ons een verblijdend weten.

Maar het zal voor ons nog een grotere reden tot blijdschap zijn als het meeleven van de talloos velen straks met terdaad tot uitdrukking komt in een bezoek aan onze a.s. jaarvergadering.

Het is dan ook met het oog op die a.s jaarvergadering dat wij dit inleidend artikel schrijven, wat ten doel heeft belangstelling voor deze vergadering te wekken.

Wellicht zegt U: „Wat heb ik als lezer van „Daniël" daarmee te maken? "

Sta mij toe, U daarop even te antwoorden. U heeft daarmede, als belangstellend en meelevend lezer in zoverre te maken, dat wij bij deze het genoegen hebben U op die jaarvergadering uit te nodigen. En het zal ons zeer verblijden U daar straks te ontmoeten.

Voor zover U niet alleen lezer van ons blad bent, maar tevens lid van één onzer verenigingen, is een uitnodiging eigenlijk overbodig. Onze leden hebben natuurlijk hiervoor allemaal een snipperdag in reserve gehouden of gaan daarmee alvast rekening houden.

Maar in ieder geval hopen wij dat ook vele anderen uit onze grote „Daniël"familie het besluit zullen nemen van: „daar ga ik bij leven en welzijn heen!" Laten vooral de vele jonge mensen in plaatsen waar geen verenigingen zijn, daar eens ernstig over denken.

Wie U ook bent, U zult er zeker geen spijt van hebben.

Hiermede bedoelen we allerminst, dat wij met ons werk als L.V. zo zefingenomen zijn en U daarom die dag te gast vragen, neen — maar die voor het eerst eens uit belangstelling kwamen, hebben ronduit gezegd, dat zulk een dag hun verwachting ver overtrof, en ze komen . elk jaar weer.

„Onbekend" maakt nu eenmaal en veelal „onbemind". En daarom, leg deze vriendelijke uitnodiging niet zonder meer terzijde, maar probeer eens op 15 februari in ons midden te zijn.

Misschien verhoogt het uw interesse, als U weet wat er die dag alzo te doen is. Lees dan vooral het volgend nummer van Daniël, waarin wij op een en ander nog nader hopen terug te komen en ook de volledige agenda zal worden afgedrukt.

Wanneer wij door deze enkele woorden er in geslaagd mogen zijn aanvankelijk enige interesse te wekken voor onze jaarvergadering, zullen wij deze poging ruimschoots beloond achten.

Van harte hopen wij, dat behalve onze verenigingsleden er velen zullen zijn, die met ons de vergadering van 15 februari zullen bezoeken.

De L.V. sekretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.