+ Meer informatie

Zoveel hoofden ....

4 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Niet-ritmisch zingen

In het laatste gedeelte over het onderwerp "niet-ritmisch zingen had praktische reden" van de heer Bezemer kregen we een heel andere gedachtengang als dat dhr. Bezemer daar weergeeft. We lezen daar: Gemeentezang is bedoeld als een gezamenlijk gebeuren tijdens de eredienst, en niet zozeer als moment voor persoonlijke meditatie. Dacht dat het precies andersom was.

De opgegeven psalmen zijn juist gesteld en gericht op de beleving van het hart, en een aanvulling en bevestiging van wat in de predikatie gebracht wordt. Bijv. in Psalm 42:5 zingen we: „'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik Hem verwacht." Wat kan dat een meditatie geven in tijden van druk en onbegrepen wegen. Dan valt bij mij de samenzang in de eerste plaats weg en wordt het persoonlijk (meditatie).

Nu zijn we er ook niet voor om tweemaal adem te halen per regel. Maar Gods oude lieve volk in vroeger tijden, en misschien zijn er nog enkelen van dat volk, wilde de woorden liever proeven. En dat gaat beter als er stichtelijk gezongen wordt, dan al dat gedrijf dat in de oppervlakkige kringen gezongen wordt.
P. van der Beek,
Moordrecht

Autogordels

In het artikel over de nieuwe verkeersregels per 1 november (Terdege nr. 2) is helaas een kleine vergissing begaan. Onder de foto van de achterbank staat vermeld dat het dragen van gordels ook voor achterpassagiers verplicht zou zijn. Dat klopt niet. De gordels moeten achter in nieuwe auto's wel aanwezig zijn, maar er is (nog) geen draagplicht. Maar als u uw verstand voorrang geeft, gebruikt u ze natuurlijk wel.
Hoofdredactie


Psalmbewerkingen uit Terdege nu gebundeld

In samenwerking met Universal Songs en Klavarskribo is een bundel uitgegeven met daarin elf koraalvoorspelen die in Terdege geplaatst zijn. De bewerkingen zijn van de hand van Willem Hendrik Zwart (Psalm 1 en 2), Peter Eilander (Ps. 25 en 43), Cor van Dijk (Ps. 31), Jaap Niewenhuijse (Ps. 32), L. J. Bergwerff (Ps. 80), Everhard Zwart (Ps. 80 en 101), Herman van Vliet (Ps. 119) en Albert van der Hoeven (Ps. 135).

De normale verkoopprijs in de muziekhandel is ƒ 18,95; Terdege-abonnees kunnen de bundel ook bij ons bestellen en betalen dan/15,95plus ƒ 2,70 verzendkosten. Deze prijs geldt zowel voor de uitvoering in notenschrift als voor die in klavarskribo. Bestelnr. noten: PSN. Bestelnr. klavarskribo: PSKL. U kunt de bundel bestellen door het desbetreffende bedrag over te maken op bankrekeningnr. 65.33.15.309 of giro 3185151 van Terdege in Apeldoorn, onder vermelding van het bestelnr. en uw naam en adres.


Nieuwe uitgaven van Lectori Salutem:

1. Afscheidspreek door ds. J. Veenendaal van de Chr. Geref Kerk van Barendrecht, over Hand. 20:32; 16 blz., ƒ2,50.
2. Bevestiging (ds. Slagboom) en intrede van ds. J. Veenendaal te Katwijk aan Zee, over resp. Hand. 4:29b en Jes. 40:6-8; 26 blz., ƒ 3,50.
3. Hervormingspredikatie over Ezech. 37:1-14 door ds. J. Veenendaal;
ƒ 2,50.
4. "Dagelijks zelfonderzoek, of Tafereel van ettelijke vragen... en Vijftig Plichten, die ieder oprecht gelovige moet betrachten" door Jacobus Koelman; 20 blz., ƒ 2,50.
5. "De ziekentroost" in grote letter gedrukt, verzorgd door ds. M. van der Sluys; 28 blz., ƒ 3,50.
6. "Brieven van Guido de Brès"; 20 blz., ƒ 2,50.
7. "De man uit de aarde aards" door John Bunyan. 20 blz., ƒ 2,50.
8. Overzicht van de inhoud van de Bijbel. Van ieder hoofdstuk staat op één regel de inhoud aangegeven. 40 blz., ƒ 3,50.
9. "Een waarschuwing tegen afgoderij bij brood en spelen" door ds. CJ. Meeuse. Preek over 1 Korinthe 10:7; ƒ 2,50.
10. Bevestiging (ds. R Harinck) en intrede van ds. C. Sonnevelt te Krimpen aan den IJssel, 40 blz., ƒ 3,50.

Besteladres: stichting Lectori Salutem, Polslandstraat 104a, 3081 TS Rotterdam, tel. 010-4863570. Ook te koop in de reformatorische boekhandel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.