+ Meer informatie

Voorbereiden

1 minuut leestijd

„En Hij nam de twaalven bij Zich en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten". Lukas 18:31

Hij, namelijk de Heere Jezus Christus, de grote Profeet en Borg, de Zaligmaker Zelf, Die voorspelt nu hier Zijn aanstaand lijden om door voortgaande overdenking Zichzelf ertoe te bereiden en om Zijn volk tegen de ergernis aan het kruis te wapenen.

Daarom nam Jezus de twaalf apostelen met Zich en zei tot hen, nu alleen tot hen, hebbende hen afzonderlijk van de schare tot Zich genomen op de weg, Mattheüs 20:17.

Want zo belieft het de Heiland, Die rijk aan genade is, de zalige verborgenheden van Zijn koninkrijk en van Zijn wil, in die voege aan Zijn uitverkorenen, aan Zijn vrienden, de gelovigen, bekend te maken, Mattheüs 13:11, zoals Hij die niet openbaart aan de wereld, Johannes 14:22.

Ziet, zo nodig hadden wij ook, dat Christus ons geestelijkerwijze tot Zich mocht nemen, mits door Zijn Geest ons te verlichten en het rechte verstand te geven van Zijn lijden en ons wijsheid in het verborgene bekend te maken, Psalm 51:8

Ds. Meinardus Antonides (Uit: Twaalftal uitgezochte lijdenspredikatiën)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.