+ Meer informatie

Emancipatieministei in volgend kabinet

Regering doet aanbeveling:

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De regering beveelt de kabinetsformateur aan de coördinatie van het emancipatiebeleid in handen te leggen van een minister gezien het belang ervan. Op elk departement moet het emancipatiebeleid intern in samenhang worden gebracht, waarbij er een duidelijke scheiding komt tussen het emancipatie-gericht maken van het personeelsbeleid enerzijds en dat van het beleid dat het departement op zijn eigen terrein voert, anderzijds. DEN HAAG — De Nederiandse politiek ten aanzien van Israël is uit het lood geslagen. Israël is buiten de deur gezet. Dit verklaarde Mau Kopuit, redacteur van het Nieuw Israêlietisch Weekblad (NIW) donderdag bij de presentatie van het boek „Wij staan achter Israël, wij stonden achter Israël, wij hebben achter Israël gestaan".

Dit ^taat in het ontwerp voor het Nederlands actieprogram emancipatiebleid, dat staatssecretaris KraaijeveldWouters gisteren in Den Haag heeft gepresenteerd. Het sluit aan op het proMevr. Kraayeveld-Wouters gram dat vong jaar op een conferenti* van de Verenigde Naties in Kopenhagen is aangenomen. Het stuk gaat he land in opdat voor 1 no.vember reactie: en commentaren kunnen worden geleverd. In augustus en september worder in elke provincie daartoe bijeenkomsten gehouden voor voorlichting over de inspraakprocedure.

Actiepunten

In het geheel telt het program 130 actiepunten. Ze' betreffen: wetgeving, overheidsorganisatie, vrouwenbeweging, deelname van vrouwen in bestuur, politiek en beleid, voorlichting en verspreiding van informatie, wetenschappelijk onderzoek, arbeid, gezon^eid, onderwijs, sexueel geweld, kinderopvang, vrouwen uit minderheden en buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk wordt de komende jaren gelegd op arbeid, gezondheid en onderwijs, terwijl vrouwen uit minderheidsgroepen als speciale doelgroep aandacht krijgen.

Een van de acties houdt in dat door het insturen van een briefkaart de hulp kan worden ingeroepen van de commissie gelijk loon voor vrouwen en mannen. Ook wil men een ouderschapsverlof: onbetaald verlof van enkele dagen tot enkele jaren, zowel voor de «ader als voor de moeder van kleine kinderen. Er moeten verder meer deeltijdbanen komen. Wie voor de verzorging van kinderen zijn of haar baan een tijd opgeeft, moet weer in dezelfde baan kunnen terugkeren, en zo hij of zij dat w,enst, in een deeltijdbaan.

Met een collega van het NIW, Annelies van den Houten, beschrijft hij in het boek de Nederlandse politiek ten aanzien van Israël. Het boek beoogt niet deze politiek om te buigen, volgens Kopuit. »

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.