+ Meer informatie

Onze zesde ontmoetingsdag

3 minuten leestijd

3

De Heere had ons een goede dag in Zijn gunst gegeven. Hij heeft het in alles welgemaakt. Er lag in alles een bemoediging om op de ingeslagen weg voort te gaan. De belangstelling was groot, de collecte boven verwachting, wat gesproken werd van rijke inhoud. Het waren woorden om over na te denken.

Vriendenbanden werden verstevigd, nieuwe vriendschap werd gesloten. Er was eensgezindheid en samenbinding. We hebben nog met bezoekers gesproken die om zo te zeggen in de verstrooiïng leven. Het is in hun kerkelijk leven anders dan het vroeger was. Een ontmoetingsdag is voor hen een verademing. We hopen door onze arbeid zulke mensen vast te kunnen houden. We begrijpen de moeilijkheid van hun omstandigheden. We doen wat binnen ons bereik is. Zulke mensen komen rechtstreeks in aanraking met een andere geest, die zijn invloed is gaan uitoefenen. Zij weten het beste hoe funest dat werkt. We mogen hen niet vergeten.

Doornspijk is uitstekend gelegen voor de bezoekers uit het noorden en ook nog goed te bereiken voor de zuiderlingen. We hadden gevraagd om ook de Geref. kerk te mogen gebruiken. Dat werd welwillend toegestaan. We zijn daar dankbaar voor. Zo konden we alle bezoekers een goede plaats geven. En: in beide kerkgebouwen waren in hoofdzaak dezelfde woorden te beluisteren. Dit leverde dus geen enkel bezwaar op. We hebben echter moeten vaststellen, dat er de voorkeur aan moet worden gegeven, dat alle bezoekers in één gebouw samenkomen. Dat betekent dus, dat we in de toekomst moeten uitzien naar een groter gebouw, althans wanneer we mogen aannemen, dat de belangstelling voor onze ontmoetingsdagen eerder toe- dan afneemt. Dit is wel waarschijnlijk, omdat mede door deze dagen het doel van „Bewaar het Pand” steeds meer bekendheid en instemming krijgt. Dan moeten we denken aan een vergadergelegenheid voor ten minste 1600 à 2000 personen.

Verschillende bezoekers hebben ons al een tip gegeven. Zij noemden allerlei plaatsen. Echter komt niet elke plaats voor een ontmoetingsdag in aanmerking. We hebben nu 3 keer in Dordt vergaderd. Dat is gunstig voor de belangstellenden uit het zuiden en uit het midden van het land. Om de bezoekers uit het noorden tegemoet te komen hebben we in de augustusmaand van de jaien 1971 – 1973 achtereenvolgens vergaderd in Zwolle, Urk en Doornspijk. We zoeken voor de D.V. in augustus 1974 te houden ontmoetingsdag weer een plaats, die gunstig ligt voor de vrienden en vriendinnen uit het noorden en die ook nog te bereiken is door belangstellenden uit het midden en zuiden.

Er moet dus een plaats van samenkomst zijn, die groot genoeg is om allen te ontvangen. Verder moeten er goede verbindingen zijn. Voldoende parkeergelegenheid is noodzakelijk. Ook moet er gezorgd kunnen worden voor koffie enz.

Laten onze lezers hun gedachten hier eens over laten gaan. Kan iemand een goede tip geven dan houden we ons daarvoor aanbevolen. Men gelieve dan zoveel mogelijk betrouwbare gegevens te verstrekken. We wachten op schriftelijke reacties.

Tenslotte. De commissie van redactie van „Bewaar het Pand”, tevens bestuur van de gelijknamige stichting, hoopt weer met nieuwe moed verder te gaan. In de loop van de laatste jaren zijn ons verschillende medewerkers ontvallen, de predikanten M. Roos, J. van Doorn en M. Baan. Hun taak op aarde is ten einde. Zij hebben hun wens verkregen. We hopen van harte, dat anderen hun plaatsen mogen innemen. De wens leeft bij velen, dat ons blad wekelijks gaat verschijnen. We hopen van harte, dat deze wens binnen niet al te lange tijd in vervulling kan gaan. Dat vraagt echter ook de financiële medewerking van de lezers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.