+ Meer informatie

Herdenkingsboekjes scholen: verschil in opzet en prijs

Uitgaven van Wilnis, Kampen en Middelburg

3 minuten leestijd

APELDOORN — Het komt steeds meer in zwang om bij een jubileum van een school een herdenkingsboekje uit te geven. Soms is zo'n boekje eenvoudig van uitvoering en kost het slechts een paar luttele guldens, soms ook oogt het bijzonder professioneel, maar daar is de prijs dan ook naar. In geen enkel boekje ontbreken de klassefoto's van 25, 50, 75 of zelfs 100 jaar geleden. Wie zou een dergelijk boekje niet aanschaffen, als het de school betreft waar hij of zij een gedeelte van zijn of haar jeugd heeft doorgebracht?

Eenvoudig van opzet is de 48 pagina's tellende brochure „100 Jaar Christelijk Onderwijs Wilnis 18831983", eenvoudig, maar daarom nog wel informatief. Na een voorwoord en inleiding, waarin de schoolstrijd en de financiële gelijkstelling kort wordt behandeld, vermelden veertien pagina's de geschiedenis van het christelijk onderwijs in Wilnis.

Het tweede en laatste hoofdstuk geeft het „leven binnen de schoolmuren" weer. De brochure wordt gecompleteerd met een namenlijst van schoolhoofden en hoofdleidsters. Vanzelfsprekend ontbreken de klassefoto's en foto's van besturen niet. De brochure is te verkrijgen, tegen betaling van tien gulden, bij de schoolhoofden en de bestuursleden.

Professioneel

Professioneel van opzet is het jubileumboek „Van kind tot kind". Dit 136 pagina's tellend boek gaat over de Groen van Prinstererschool in Kampen. Deze, van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente uitgaande, school bestond in 1983 50 jaar.

Na een inleiding van de plaatselijke predikant, ds. P. Honkoop, wordt in het volgende hoofdstuk de geschiedenis van de school, bestuurs- en personeelsleden verhaald. Daarna volgt een „in memoriam", dat het eerste schoolhoofd E. Altena betreft, die op 28 september 1944 door de Duitsers standrechtelijk is gefusilleerd.

Ook aan het tweede schoolhoofd, J. Vreugdenhil, is een gedachtenishoofdstuk gewijd. Hij overleed op 3 april 1981. Deze hoofdonderwijzer kreeg vooral bekendheid door de door hem geschreven kinderbijbel en Kerkgeschiedenis. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de herdenkingsdienst, die op 7 mei 1983 is gehouden. Ook de gehouden foto-tentoonstelling wordt in herinnering geroepen.

Een leuk idee was het van de samenstellers, om een apart hoofdstuk te besteden aan een bloemlezing uit een aantal jaargangen van de schoolkrant. Hierna volgt de visie van hoofdleidster M. Kamp en hoofdonderwijzer D. J. Bart over „Een eigen school, nu en straks".

Het laatste hoofdstuk geeft een korte beschrijving van Groen van Prinsterer, de man naar wie de school is genoemd. De resterende 50 pagina's van het boek zijn gevuld met klassefoto's. Bijzonder aardig is het, dat bij alle foto's de namen zijn vermeld van kinderen en onderwijsgevenden, die op de foto's zijn afgebeeld.

Nogmaals: het is een professioneel ogend boek, maar het kost dan ook ƒ32,50. Belangstellenden kunnen het bij de secretaris van het bestuur, T. A. van der Horst in Kampen, of in de boekhandel bestellen.

Middelburg

Het laatste te bespreken boek gaat over 25 jaar voortgezet onderwijs op Gereformeerde grondslag te Middelburg. Onder de titel „In de voorzeide leer 1958-1983" is in dit 114 pagina's tellend boek de geschiedenis van de Ds. Bernardus Smytegelt-Mavo in Middelburg beschreven.

Een inhoudsopgave ontbreekt, maar na een woord vooraf van het bestuur en een inleiding van de ouddirecteur B. de Jonge, volgt de geschiedenis. Voorgeschiedenis, opening en start, alsmede de bouw van een nieuw onderkomen, krijgen de aandacht. Regelmatig zijn ook kranteknipsels afgedrukt, evenals foto's van belangrijke gebeurtenissen.

Tenslotte volgen 23 pagina's foto's van leraren en leerlingen, overzicht en grafieken van de schoolbevolking, naamlijsten van bestuur en personeel. Aan het einde van dit boekje, dat voor twintig gulden te koop is, is de rede afgedrukt, die ds. C. Harinck, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Oostkapelle, als tweede voorzitter van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, op 1 september 1983 in een herdenkingsbijeenkomst hield.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.