+ Meer informatie

Z-Holland door ratten bedreigd

Extra vangers nodig

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De provincie Zuid-Holland gaat extra landacht schenken aan het probleem van de oprukkende nuskusratten. De huidige bestrijding in de provincie heeft involdoende effect om een uitbreiding naar de kwetsbare miders Rijnland, Delfland, Schieland en Krimpenerwaard e voorkomen. Er moet van worden uitgegaan, dat binnen nkele jaren in geheel Zuid-Holland muskusratten voorkonen.

GS van Zuid-HoUand zullen proviniale staten voorstellen vijf extra raus:usrattenvangers aan te trekken. )aarbii is een onlangs door hét waterchap „De Groote Waard" aangestelde lestrijder inbegrepen. Verder moet er en provinciaal coördinator komen ten lehoeve van alle in de provincie werkame muskusrattenvangers. Een in te tellen stuurgroep muskusrattenbesrijding zal de totale aanpak begeleilen. De politieke partijen in provinciale staten zijn al in grote lijnen akkoord gegaan met de extra aandacht voor de muskusratten. In de commissie Voor waterhuishouding en waterschappen hebben afgelopen vrijdag alle leden in principe ja gezegd tegen de voorstellen, die zi^ verwoord in een notitie over de muskusrattenproblematiek. BeStriidefS

In de provincie Zuid-Holland werken momenteel tien muskusrattenbestrijders. Een van hen is in dienst van het rijk, de overige negen zijn provinciale ambtenaren. Berekend is dat één vanger per jaar op 3500 kilometer oeverkantlengte de muskusratten afdoende kan bestrijden. Voor een effectieve bestrijding in geheel Zuid-HoUand zijn op basis daarvan ongeveer 30 vangers nodig.

Aangezien de provincie nog niet volledig met muskusratten is overspoeld tot nu toe zijn de beesten vooral in de grensgebieden aangetroffen - zal deze sterkte voorlopig niet behoeven te worden verwezenlijkt. Voor de nabije toekomst wil men uitgaan van extra vangers in de probleemgebieden: één voor Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, één voor de Krimpenerwaard, één voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en één voor Delfland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.