+ Meer informatie

Ontmoetingsdag te Zwolle

6 minuten leestijd

op 21 augustus 1971

De tweede ontmoetingsdag van vrienden van Bewaar het Pand ligt achter ons. We mogen hier wel openlijk getuigen, dat het een zeer goede dag was en dat de Heere het in alles wel gemaakt heeft.

Het was een zonnige dag. Het was wel warm, maar toch niet zo, dat de warmte hinderde. Op de heen- en terugreis en ook tijdens het verblijf te Zwolle mochten de bezoekers de voordelen genieten van de gunstige weersgesteldheid.

Door de bereidwilligheid van de commissie van beheer van de kerk van Zwolle konden we gebruik maken van het kerkgebouw aan de Thorbeckegracht, dat voor deze gelegenheid precies groot genoeg bleek te zijn. We willen ook op deze plaats onze dank voor de medewerking uitspreken. Het kerkgebouw liep vol. Er moesten nog stoelen bijgezet worden. De koster en zijn vrouw zorgden voor koffie en frisdrank. Een paar meisjes uit de bezoekers verleenden bijstand. Hartelijk dank hiervoor.

We waren zelf al vroeg aanwezig. Al spoedig kwamen de eerste bezoekers uit het hoge noorden. Met verschillende personen kwamen we even in gesprek. We ontvingen al vóór de aanvang van de morgensamenkomst een gift van f 100,—. Dat getuigt van meeleven. We hoorden van iemand, dat hij onder de prediking van de oude Ds. Biesma tot bekering was gekomen. Al vele jaren geleden ontmoetten we iemand, die als jong meisje krachtdadig tot God bekeerd werd, ook door middel van de arbeid van genoemde predikant. Zij leeft nog. De Heere heeft haar geleid, ook langs moeilijke wegen. Toen we de laatste keer in Canada waren en een keer ergens te gast waren, vertelde onze gastvrouw, dat zij met haar briefwisseling onderhoudt.

Het deed goed vóór de aanvang en ook in de middagpauze vrienden en oude bekenden te ontmoeten. Mensen, die we in verscheiden jaren niet gezien hadden, kwamen opeens even de hand drukken. Dat deed goed.

Er was een voortreffelijke sfeer van eensgezindheid. Er was een besef van saamhorigheid. Men kwam samen, gebonden aan Gods Woord, aan de oude gereformeerde beginselen, die thans bij zo heel velen hebben afgedaan of niet meer de waarde hebben, die er aan gehecht dient te blijven. Er waren kinderen Gods, die elkaar opzochten. Er werd zo hier en daar gesproken over het werk Gods in het hart van de zondaar.

Toen we om half 11 de kansel betraden waren er nog enkele ledige plaatsen, die echter onder het zingen van de eerste verzen allemaal bezet werden. Later waren er nog stoelen nodig, zoals we reeds schreven.

Van de kansel af konden we de menigte overzien. We zagen vrouwen in klederdracht uit verschillende vissersplaatsen. We zagen bekenden en vele onbekenden. Het waren mensen, die uit vele oorden van het land gekomen waren. Er waren er uit schier alle provincies. Er hadden zelfs mensen uit het uiterste zuiden van het land willen komen, maar de grote afstand was voor hen een bezwaar geweest. We kregen de indruk, dat het noorden goed vertegenwoordigd was. Dat verblijdde ons. Uit het midden van het land waren er ook velen. Zelfs waren er bezoekers van de eilanden.

De schare zong Ps 80 : 1, 9 en 11 op de wijs van Ps 105. Wat klonk dat plechtig en eerbiedig, ootmoedig en smekend. We lazen Psalm 80 en gingen voor in gebed. Daarbij gedachten we ook het heengaan van onze vriend en broeder Ds. M. S. Roos, die de middagvergadering zou openen, maar de vorige dag na een kort ziekbed was ingegaan in de rust, die er over blijft voor het volk van God. Het vrij plotselinge heengaan van Ds. Roos, zo kort vóór deze samenkomst, maakte diepe indruk en de hele dag werden we er weer aan herinnerd door de woorden, die gesproken en de gebeden, die opgezonden werden. We leven mee met de kinderen en verdere familie en mei de trouwe verzorgster en huisgenote van Ds. Roos. Wc denken ook aan de gemeente Elburg, die zo plotseling herderloos werd. Het heengaan van onze vriend was voor hem winst, maar er blijft een ledige plaats op aarde achter. We weten het, de Heere blijft, Zijn werk gaat door, maar we kunnen toch ook niet vergeten hoe erg het voor de kerk op aarde is — ja voor de hele wereld — wanneer de Heere Zijn knechten en Zijn volk wegneemt. Arbeiders zullen er blijven, overal, maar het gaat om arbeiders, die de Heere roept en bekwaamt en een plaats geeft in Zijn wijngaard. Er wordt veel over deze dingen gesproken, maar we mogen onszelf wel afvragen of we de nood hiervan wel gevoelen. De Heere Jezus heeft tot de Zijnen gezegd: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; bidt dan de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. De Heere geve dit te mogen beoefenen. Vooral in dagen als de onze is het gevaar zo groot geheel afgevoerd te worden van de waarheid.

We spraken een kort openingswoord, waarbij we allen welkom heetten, dank uitspraken voor de beschikbaarstelling van het kerkgebouw, enkele algemene mededelingen deden en wezen op het sterven van Ds. Roos. Hij had nog bewerkt, dat we hier zouden kunnen vergaderen. Nu is hij al thuis en heeft hij zijn wens verkregen.

Verder wezen we op het doel van ons samenkomen. We willen het Pand bewaren, dat de Heere ons heeft toebetrouwd. Vandaar de uitgave van ons blad en ook deze ontmoetingsdagen. Daardoor worden de banden versterkt. We moeten proberen elkaar vast te houden. We horen telkens van zegen, die de Heere geeft door al deze arbeid. Dat bemoedigt om in deze weg voort te gaan.

We hadden Psalm 80 gelezen, omdat er veel overeenkomst is tussen de tijd van toen en van nu. Israël was in nood, de dichter zuchtte tot God. Hij had alleen verwachting van Hem voor een schuldig volk. De Heere geve ook ons zo de Heere aan te roepen. Dan blijft gelden voor de kerk in het algemeen en voor ieder persoonlijk:


Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen.
Zijn goedheid is zeer groot.


We zongen Ps 130 : 4 en Ds. H. C. van der Ent van Katwijk aan Zee beklom de kansel.

Met het oog op de plaatsruimte moeten we het nu hierbij laten. We hopen later verder te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.