+ Meer informatie

De lotgevallen van een kraker

4 minuten leestijd

Woningbouwverenigingen en dan vooral die in de wat grotere plaatsen, krijgen steeds meer last van het kraken van huurwoningen. Momenteel lopen er in dit verband wat interessante kwesties voor de rechter.

In een zaak werd onlangs in kort geding een uitspraak gedaan; het ging om een „kraker uit overtuiging" en een woningbouwvereniging die geen andere weg meer zag dan maar desnoods via de rechter op te treden.

In december vorig jaar kraakte de familie Mulder een woning in Lelystad. Een huurwoning overigens die al aan anderen Was toegewezen. De huurders van deze woning stapten onmiddellijk naar de president van de rechtbarik te Zwolle en deze rechter sommeerde de woningbouwvereniging het gekraakte huis te doen ontruimen. De woningbouwvereniging wilde wel maar de heer Mulder begon te dreigen: „Als u ontruimt, kraak ik de volgende dag weer een andere woning".

Geblokkeerd
Dat kraken was noodzakelijk omdat de vereniging vveigerde vervangende woonruimte aan te bieden ook al omdat bij een collega-woningbouwvereniging nog een fikse huurschuld stond genoteerd. En onderling was de afspraak gemaakt elkaar te helpen en in dit soort gevallen geen huurwoningen aan te bieden aan deze wanbetalers. Om het voor Mulder nog wat moeilijker te maken was ook de gemeente ingeseind en deze had (het is een vast gebruik in Lelystad) zijn inschrijving als woningzoekende geblokkeerd. Hem werd dus geen enkele woonruimte aangeboden. Toen dafallemaal voor elkaar was spande de woningbouwvereniging zelf een kort geding aan tegen Mulder en eiste van de rechter dat hij veroordeeld werd geen woning in Lelystad te kraken. Als hij het toch zou doen, dan moest de Woningbouwvereniging het recht hebben zonder rechterlijke tussenkomst en met behulp van de sterke arm de woning weer te ontruimen.

De kraker aarzelde niet en riep de hulp van het bij krakers beroemde en bij woningbouwverenigingen even beruchte Amsterdamse advocatencoUectief „De Pijp" in. Onmiddellijk werd een tegen vordering ingesteld: niet de kraker moest worden veroordeeld, maar juist de woningbouwvereniging omdat deze weigerde vervangende woonruimte aan te bieden als er nog een huurschuld was, zelfs als deze schuld bij een andere woningbouwvereniging was gemaakt. Ook zou aan de gemeente Lelystad bericht moeten worden gestuurd dat de kraker weer als normale woningzoekende zou kunnen worden behandeld.

Bejaardenhuis

Met dit laatste wenste de rechter zich niet in te laten: „Daarvoor gaat u maar naar de AROBrechter". De andere vorderingen wees hij alle af. Tegen de woningbouwvereniging zei hij in zijn vonnis: „Het gaat me te ver u op voorhand al een machtiging te geven, zonder dat de rechter dit in concrete gevallen nog eens kan beoordelen, krakers of wanbetalers uit hun huizen te zet- • ten." Dat betekende dus dat de kraker uit zijn huidige woning mag worden gezet (of beter moet worden gezet, want in het eerder genoemde vonnis was de woningbouwvereniging op verzoek van de echte huurders daartoe veroordeeld). Maar als hij na de uitzetting weer een woning kraakt, moet de hele gerechtelijke procedure weer opnieuw worden doorlopen. Wie weet tot Mulder voor een bejaarden woning in aanmerking komt.... Toch werd er nog wel een klein succesje geboekt. Toen de rechter sprak over het recht dat woningbouvvverenigingen hebben om mensen die elders nog een huurschuld hebben, huurwoningen te weigeren, stelde hij het volgende: „De woningbouwverenigingen Lelystad en De Opdracht (de collega-vereniging) hebben mijns inziens het recht om, bij de beoordeling van de vraag of zij een bepaalde woningzoekende wel of niet als huurder zullen accepteren, mede als criterium te hanteren of betrokkene bij een van de woningbouwverenigingen een huurachterstand heeft lopen, ten aanzien waarvan geen afbetalingsregeling is getroffen danwei een getroffen afbetalingsregeling niet wordt nageleefd. Het is immers aannemelijk dat, als dit criterium niet wordt toegepast, wanbetaling door huurders zal toenemen, de incasso zal worden gefrustreerd en de exploitatie van het woningbestand zal worden bemoeilijkt, waardoor uiteindelijk de doelmatige verdeling van woonruimte in het gedrang zal komen. Het hanteren van dit criterium levert dan ook geen willekeur of discriminatie op".

Zielig geval

Het bleek echter een Phyrrusovervvinning want de rechter sommeerde de verenigingen tevens eens na te gaan of zo'n afbetalingsregeling mogelijk was. Zou dat het geval zijn, dan kon er ontruiming volgen maar moet er in de praktijk weer een aanbod voor een nieuwe woning volgen.

Het gaat dan immers om een zielig geval dat op straat staat en best bereid is de schulden, zij via . een afbetalingsregeling, te voldoen. In juridische termen heet dat een urgentiegeval en urgente gevallen worden het eerst geholpen. De echt zielige gevallen (dat zijn mensen die netjes wachten tot het hun beurt is een huurwoning te betrekken) mogen dan nog wat langer wachten.

Zou dit soort situaties nu alleen maar een gevolg zijn van de woningnood die ons land kent?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.