+ Meer informatie

„Plannen Schiphol snel goedkeuren''

Inspraakronde over uitbreiding gestart

4 minuten leestijd

AMSTERDAM (ANP) - De uitbreidingsplannen voor de luchthaven Schiphol, zoals neergelegd in het concept Plan van Aanpak Schiphol, dienen integraal en zo snel mogelijk te worden goedgekeurd. Het plan is een compromis en geeft slechts het kader aan waarbinnen de groei van de luchthaven in alle rust en in fasen kan worden gerealiseerd.

Dat was de strekking van het betoog van de luchthavendirectie Scliiphol, de KLM, de chartermaatschappijen Transavia en Martinair, de Kamer van Koophandel en de Nederlandse luchtvrachtindustrie gisteravond laat aan het eind van een lange inspraakronde over het Plan van Aanpak door de gemeente Amsterd

Maar lieft 29 belangengroepen, bearijven en deskundigen hebben gisteren hun mening gegeven over de uitbreidingsplannen voor onze nationale luchthaven. De commissies economische zaken, ruimtelijke ordening en ni'ilieu van de Amsterdamse gemeenteraad hadden de hoorzitting georganiseerd. Amsterdam is aandeelhouder in de luchthaven Schiphol.

Milieugroeperingen als Stichting Natuur en Milieu, Platform Leefmilieu regio Schiphol, Vereniging Milieudefensie en het MiHeucentrum Amsterdam, kraakten het plan volledig af. Slecht, onevenwichtig en eenzijdig, waren enkele van de kwaUficaties die deze groepen aan het plan toekenden. Ze hekelden allen de keuze die in hun ogen gemaakt is voor de economische belangen rond Schiphol, ten koste van het milieu. 1 Het plan voorziet in een groei van de luchthaven naar 50 miljoen reizi

- De aanvraag gaat uit van de situatie van eind 1989 en een bedrag van 710 miljoen gulden. Voor ieder jaar dat langer woi^dt gewacht, komt er echter bijna 20 miljoen gulden bij, hetgeen het benodigde bedrag inmiddels op ongeveer 750 miljoen brengt, 100 miljoen gulden hoger dan de oorspronkelijk geraamde 645 miljoen gulden.

' Het fonds is door staatssecretaris lleerma in het leven geroepen om stjfeun te verlenen aan de sanering van noodlijdende instellingen. gers per jaar en 4,5 miljoen ton luchtvracht in het jaar 2015. Nu is dat respectievelijk 16 miljoen reizigers en 600.000 ton vracht per jaar. Bovendien schept het plan ruimte voor de aanleg Van een vijfde landingsbaan en een tweede gebouwenareaal. De kosten worden geraamd op 22 miljard gulden, waarvan 12,5 miljard direct kan worden toegerekend aan de luchthavenuitbreiding.

Bij de beantwoording van de vele vragen legde de luchthaven er de nadruk op dat de besluitvorming over het uit twee fasen bestaande Plan van Aanpak integraal moet plaatshebben. Dit omdat voor een aantal maatregelen die in de tweede fase aan de orde komen, al in de eerste fase besluiten en investeringen nodig zijn. Het gaat daarbij om de aanleg van een vijfde baan en de aansluiting op het net voor de hoge-snelheidstrein, de zogeheten TGV-verbinding.

Zowel Schiphol als de KLM legde er de nadruk op dat een dergelijke aanpak ook de ruimte biedt om zaken bij te stellen als de groei naar 50 miljoen niet haalbaar is. „Investeringen in bij voorbeeld milieumaatregelen gaan niet verloren als de totale uitbreiding niet nodig is", aldus de KLM. De luchthaven wees erop dat het plan voorlopig alleen de ruimte voor een vijfde baan wil reserveren. „Laten we verstandig handelen en zaken niet blokkeren door daar in de buurt bij voorbeeld huizen te gaan bouwen", aldus Schiphol.

Trein

De beide organisaties distantieerden zich van kritiek van de milieubeweging dat het plan onvoldoende probeert een deel van het luchtvervoer naar de trein te sluizen. „Wij onderstrepen de integratie van lucht- en railvervoer", zo zei de KLM. Het gaat daarbij om vervoer in een straal van ongeveer 500 kilometer.

Schiphol wees erop dat in het plan gestreefd wordt naar verschuiving van het railvervoer naar vervoer per trein. Tussen de 11 en 18 procent van het totale luchtvervoer naar Schiphol zou in de toekomst per trein moeten gebeuren. Binnen het Europese vervoer is dat voor Schiphol ongeveer een derde van het vervoer.

Alle milieugroepen, verschillende stadsdelen en wijkopbouworganen gingen in op de problemen rond de geluidshinder van de vliegtuigen. Ze toonden weinig vertrouwen in de plannen die -ondanks de forse groei van het aantal vliegbewegingen- een daling voorzien van het lawaai voor omwonenden. De milieubeweging heeft haar hoop op veranderingen in het plan nu gezet op de Integrale Milieu Effecten Rapportage (MER), die nog gestart moet worden. Veel van de kritiek, zoals onderzoeken naar de mate van luchtverontreiniging en geluidshinder, zal daarin aan de orde moeten komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.